Vertaalbureau AgroLingua | Logo

Hoe weersvoorspellingen steeds nauwkeuriger worden

Niet alleen in de luchtvaart, wegverkeer, gastronomie en toerisme is het van groot belang: Ook in de landbouw, fruitteelt, veeteelt en in alle anderen sectoren waarin het Vertaalbureau AgroLingua veel klanten heeft, hebben nauwkeurige weervoorspellingen degelijk gewichtigheid. In een grootschalig onderzoek hebben Deltares, Wageningen University & Research en het KNMI onderzocht hoe neerslag tot een paar uur vooruit met radartechnieken kan worden verwacht. Het resultaat: Met radartechnieken zijn voorspellingen op korte termijn in veel gevallen bijzonder nauwkeurig.

In deze nieuwe studie werd de kwaliteit van zogenaamde nowcastingmethoden vastgesteld. Deze methoden werden toegepast op 1533 (hevige) neerslaggebeurtenissen verspreid over elf jaar, legt Deltares als onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond op de eigen website uit. “De voorspelbaarheid van de neerslag blijkt duidelijk samen te hangen met de duur van de neerslag en het seizoen. Met de methoden kan regenval goed voorspeld worden tot maximaal twee uur vooruit een neerslag met een duur van een dag, terwijl dit afneemt tot maximaal 25 minuten voor kortdurende neerslag van maximaal een uur.”

Nowcasts in de winter makkelijker dan in de zomer
Duidelijke verschillen stellen de onderzoekers in koude en warme jaargetijden vast. In de winter, wanneer de neerslag vaak langduriger en ook van lagere intensiteit is, is de kwaliteit van de nowcasts beter dan gedurende de zomer, wanneer er vaak korte, hevige neerslag valt. Ook bij hete en droge zomers is en blijft het voorspellen van de juiste plaats en een mogelijk hoeveelheid een groot probleem. Blijft het droog, vallen er alleen maar een paar druppels of zorgt een buitengewone bui voor overstroming en waterschade?

Daarnaast, vervolgt Deltares, laten de resultaten zien dat de voorspellingen beter zijn voor grotere gebieden en in de benedenwindse richting. Dat laatste betekent voor Nederland, met overwegend zuidwestenwinden, dat het noordoosten meer gebaat is bij deze methoden dan het zuidwesten van het land.

Nog steeds ruimte voor verbetering
De onderzoekers viel ook op dat er redelijke verschillen in de resultaten voorkwamen. Hoe meer er met verschillende processen werd rekening gehouden, hoe meer er ook betere voorspellingen gegeven werden. “Dit zijn de recentere algoritmen, die vaak nog eens vrij te gebruiken zijn, iets dat de weg vrijmaakt voor gebruik in het Nederlands waterbeheer, maar ook in andere sectoren”, verklaart Ruben Imhoff, operational Water Management & Early Warning van Deltares. “Uit de studie komt nog wel een aandachtspunt, want de geteste nowcastingmethoden hebben allemaal moeite om snel groeiende of uitdovende (onweers)buien goed te voorspellen. Een verdere focus op deze processen is daarom een belangrijke volgende stap.”

Volgens de onderzoekers is het unieke van deze grootschalige analyse “dat het kwantificeert waar en wanneer we een bepaalde kwaliteit van radar-regenvalnowcasting kunnen verwachten”. Voor verdere toetsing geeft het inzicht waar nog ruimte voor verbetering is met focus op de nowcasts. De eindgebruiker weet nu eerder, of hij/zij de bui echt al ziet hangen.
De studie ‘Spatial and Temporal Evaluation of Radar Rainfall Nowcasting Techniques on 1,533 Events’ is officieel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Water Resources Research’.

Heeft u op korte termijn niet alleen betrouwbare weervoorspellingen maar vooral goed vertaalde teksten nodig? Vraag nog vandaag bij Vertaalbureau AgroLingua een gratis offerte aan!

Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.