Leenwoorden, voor of tegen?

Leenwoorden, voor of tegen?

Neem de volgende ogenschijnlijk Nederlandse zin: “De manager zei dat het saldo op de bankrekening van het bedrijf überhaupt niet genoeg zal zijn om een faillissement af te wenden”. Geloof het of niet, maar in deze zin komen maar liefst vijf talen voor. ‘Manager’ is een van oorsprong Engelse term, ‘saldo’ is een Italiaans woord, ‘überhaupt’ komt uit het Duits en ‘faillissement’ is een Frans begrip. De rest van de woorden zijn gewoon Nederlands, of zijn anders in ieder geval niet direct uit het woordenboek van een andere taal geplukt. In het Groot Leenwoordenboek van ‘van Dale’ zijn maar liefst 28.000 woorden opgenomen die afkomstig zijn uit 28 talen of taalfamilies, maar in het hedendaagse Nederlands vaak worden gebruikt. Maar hoe is dat zo gekomen?

De maatschappij verandert voortdurend; Mensen doen steeds weer uitvindingen of ontdekkingen en ontwikkelen nieuwe ideeën. Ook maken ze kennis met nieuwe gerechten, producten en opvattingen van mensen uit andere culturen. Taal is een middel om met elkaar te communiceren; Woorden gebruiken we om naar zaken in de werkelijkheid te verwijzen. Noviteiten moeten een naam krijgen. Zo krijgt elke taal er voortdurend nieuwe woorden bij, terwijl oude woorden, samen met de zaken waarnaar zij verwezen, in onbruik raken of van betekenis veranderen.
Nieuwe woorden zijn vaak afleidingen (‘gebak’ van ‘bakken’) of samenstellingen van bestaande woorden (bakkerswinkel), maar heel vaak zijn het ook leenwoorden, woorden die ontleend zijn aan een andere taal; Een buitenlands product wordt veelal overgenomen mét de buitenlandse benaming.

De belangrijkste reden voor het overnemen van leenwoorden is de noodzaak een lacune in de woordenschat te dichten. Daarnaast kiezen mensen vaak voor een leenwoord om eufemistische redenen – ‘transpireren’ klinkt netter dan ‘zweten’ – of omdat een buitenlands woord meer prestige heeft: ‘sales manager’ staat beter op je visitekaartje dan verkoopleider. Leenwoorden zijn vaak korter en bruikbaarder dan de Nederlandse alternatieven die vaak gekunsteld aandoen.
Verder worden leenwoorden vaak gebruikt om variatie in woordkeuze aan te brengen: in een lange tekst wissel je ‘bezoek’ eens af met ‘visite’.

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken is het geen schande om woorden te lenen. Het is ook geen teken dat de taal verloedert, achteruit gaat of verdwijnt. Het is juist een teken dat de taal actief is en zich ontwikkelt. Taalverloedering wordt vaak in de mond genomen als het leenwoorden uit het Engels betreft. Minder sterk reageren mensen op leenwoorden uit het Frans, Grieks of Latijn. Voor Nederlanders hebben deze talen een hogere status dan het Engels. Het Engels is op dit moment – in de ogen van sommigen – een taal die het Nederlands bedreigt en elke vreemde invloed moet bevochten worden, alsof het een oorlog betreft.

Taalpurisme
Ondanks het veelvuldige gebruik van leenwoorden in het Nederlands spraakgebruik, zijn er mensen die helemaal niets van leenwoorden moeten hebben. Ze vinden dat het afbreuk doet aan hun eigen, oorspronkelijke taal, en maken in hun communicatie dan ook geen gebruik van woorden die uit een andere taal afkomstig zijn. Het afwijzen van leenwoorden is een vorm van taalpurisme, het streven om taalgebruik te hervormen naar een bepaalde ‘zuivere’ standaard. Voorstanders voor taalzuivering zijn er van overtuigd dat leenwoorden geen aanvulling op de taal zijn. Ze verdringen meer en meer de oude woorden.

In steeds grotere mate neemt de wereld de vorm van één groot dorp aan. Dat zal ongetwijfeld zijn weerslag gaan hebben op het wereldwijde gebruik van leenwoorden, waar taalpuristen absoluut niet blij mee zullen zijn. Enerzijds heb je de groeiende toename van het aantal leenwoorden sinds de opkomst van computers en het internet. Met landen als China en India in opkomst, zal de frequentie en diversiteit aan leenwoorden alleen nog maar toenemen en gaan we langzaamaan richting één wereldtaal. Enerzijds goed voor wat betreft de communicatie tussen diverse landen en daarmee het onderlinge begrip van de landen. Anderzijds heeft de verscheidenheid van talen iets puurs en authentieks dat niet verloren mag gaan.


Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.