Lokalisatie

Het begrip lokalisatie
Lokalisatie of lokaliseren betekent dat producten zoals software, marketingteksten, websites, audiovisueel materiaal, boeken en/of kranten, geschikt worden gemaakt voor gebruik in andere landen en gebieden. Bij het vertalen wordt rekening gehouden met de (culturele) normen en waarden, evenals de behoeften en verwachtingen van de specifieke doelmarkt. Zo kan een Chinees product bijvoorbeeld gelokaliseerd worden voor de westerse of Nederlandse markt, of omgekeerd. Lokalisatie houdt dus meer in dan alleen vertalen. Kennis van de markt, de cultuur van een land of bepaalde technische achtergrondkennis kan daarbij noodzakelijk zijn.

Nederlands en Vlaams
Het Nederlands dat men in Vlaanderen spreekt, noemt men het Vlaams. Er bestaan echter een groot aantal woorden die het Vlaams niet met het Nederlands deelt. Een Nederlandse vertaling voor de Vlaamse markt vraagt dan ook om een lokalisatie. Een Vlaming spreekt bijvoorbeeld van appelsiensap (sinaasappelsap), ajuin (ui), pijpajuin (stengelui), chapeluur (paneermeel), muizenstrontjes (hagelslag), beuzelen (liegen), binnendoen of binnendraaien (tongzoenen), broekschijter (angsthaas), buitewipper (uitsmijter), klappen (praten), kraantjeswater (leidingwater), tiret (ritssluiting), droôgzwierder (centrifuge) en kurieuzeneus (nieuwsgierigaard). 

Zo bestaan er ook verschillen tussen het Europese Frans en het Frans dat men bijvoorbeeld in Québec spreekt of het Europese Spaans en het Spaans in Latijns Amerika. Neem bijvoorbeeld het Nederlandse woord haan (mannelijke kip). In het Engels heet dat een cock, cockerel (jonge haan) of capon (kapoen oftewel gecastreerde haan) en in het Amerikaans een rooster. Het gebruik van de juiste term vraagt dus om specifieke kennis van gebied en toepassing. Cock heeft bovendien ook een vulgaire betekenis en daarom is het vaak beter om in een algemene of eenvoudige tekst over hanen en hennen in de Engelse vertaling van males en females te spreken.

Simplified English
In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat de Engelse vertaling voor vele landen gebruikt wordt of als uitgangstekst voor vertalingen naar talen zoals bijvoorbeeld het Arabisch, Russisch, Chinees en Hebreeuws. In zo’n geval dient het Engels eenduidig en vooral eenvoudig geschreven te worden, zodat het in theorie overal en door iedereen ter wereld begrijpelijk wordt. Om die reden worden met name (technische) handleidingen in het zogenaamde Simplified English geschreven of vertaald.

Metriek stelsel
Ook het aanpassen van maten en gewichten in een tekst valt onder de noemer lokalisatie. Sinds 1960 is het Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel) van kracht als wettelijke standaard in de Europese Unie. Dit is een metriek systeem van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht, snelheid en temperatuur. De bedoeling van dit stelsel is dat internationaal zoveel mogelijk met dezelfde standaard werkt, hetgeen de uitwisseling van data en daarmee ook de bewerking ervan en de samenwerking een stuk eenvoudiger maakt. Er zijn nog altijd landen die een ander metriek systeem hanteren, zoals Amerika bijvoorbeeld. Dit betekent dat in vertalingen de lengtematen gelokaliseerd moeten worden naar Amerikaans model; Temperatuurwaarden, bijvoorbeeld, moeten in graden Fahrenheit worden weergegeven, en meter en kilogram moeten dan omgerekend worden naar feet en pound.

Gebruik van leestekens en spaties
Het gebruik van m.n. leestekens en spaties verschilt van land tot land, en dus ook van taal tot taal. In het Engels schrijft met een komma voor het aangeven van duizendtallen (bijvoorbeeld: 20,000,000) en een punt voor het aangeven van decimalen (bijvoorbeeld: 30.18). In de meeste andere landen, alsook in het Amerikaans, is dit andersom. Het € - teken bijvoorbeeld plaatst men in landen als Frankrijk, Spanje, Portugal en Polen achter het bedrag. De Fransen plaatsen voor een aantal leestekens (: ; ? !) altijd een spatie. De Spanjaarden beginnen een vraag altijd met een omgekeerd vraagteken (¿Dónde está mi coche?). 

Vrijdag de 13e
Neem “vrijdag de 13e”. Veel Nederlanders beschouwen deze datum als een ongeluksdag; Dit vanwege de combinatie van vrijdag en het getal dertien. Daarentegen wordt in Griekenland, Spanje en de Latijns-Amerikaanse landen dinsdag de 13e als ongeluksdag beschouwd. In Italië is vrijdag de 17e de ongeluksdag.

Een van de veelgehoorde verklaringen voor vrijdag de dertiende als ongeluksdag is dat Jezus op een vrijdag gekruisigd werd. Een andere verklaring zegt bijvoorbeeld, dat de Romeinen de doodvonnissen altijd op vrijdagen voltrokken. Zelfs in Engeland vond de doodstraf op een vrijdag plaats. De negatieve klank die het getal 'dertien' in de christelijke wereld had, is mogelijk terug te voeren op het laatste avondmaal van Christus, waaraan dertien personen deelnamen. Als de vrijdag dan ook nog eens samenvalt met ongeluksgetal 13, dan moet deze dag wel extra ongeluk brengen.

In Italië heeft het ongeluksgetal 17 te maken met zijn schrijfwijze 17 in Romeinse cijfers, te weten XVII. Dit is een anagram van 'VIXI', wat in het Latijn 'ik heb geleefd' betekent. In het Italiaans zegt men vissi, aangevend dat het leven helemaal is afgesloten. Om die reden wordt het getal 17 in Italië geassocieerd met de dood. De Renault 17 heet in Italië niet voor niets R177. Mogelijk is het iemand al eens opgevallen, maar in de vliegtuigen van Alitalia ontbreekt om die reden stoelnummer 17. En Napoleon, geboren Corsicaan, weigerde op vrijdag 17 brumaire (= 3 november volgens onze kalender) ten strijde te trekken.

Juridische documenten
Ook het vertalen van juridische documenten, zoals een contract, overeenkomst of notariële akte, vallen onder de noemer lokaliseren. Gerechtelijke instellingen en procedures verschillen immers van land tot land. Een juridische term heeft in een andere taal vaak een andere strekking en juist dat vraagt gedegen kennis van het rechtssysteem in het andere land. De vertaling moet altijd worden getoetst aan de lokale wetten en procedures; Juridisch vertalers hebben vaak ook een studie rechten afgerond, maar in hoofdzaak zijn en blijven het vertalers en geen juristen. Het lokaliseren kan dan ook het beste aan een jurist overgelaten worden.

Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.