Blog

 • Bommelwoorden

  bommel2.jpg 26-04-2017 |

  Behangerslijm, priesterlijk, bedreiger, valkuil, beamen, banaanvraag, apostelen, insectengel, pilslikker, dijkramp, achteruitgang, kerstomaatje, behangerslijm.

  Zat er een woord tussen dat je een paar keer moest lezen voordat de uitspraak met de betekenis in je hoofd machete? Zo niet, dan ben je ze vast wel eens eerder tegengekomen: woorden waarop je maar niet je vinger kunt leggen en na vele malen kijken pas beseft dat er pil-slikker staat in plaats van pil-slikker. 


  Verder lezen >>
 • Gebarentaal voor doven en slechthorenden

  Gebarentaal doven.jpg 10-04-2017 |

  Wat is gebarentaal?
  Iedereen weet wel wat onder gebarentaal verstaan wordt, maar niet wat het precies inhoudt. Het is net als het Nederlands, Duits en Frans een zelfstandige taal. In dit geval gaat het om een non-verbale taal, waarbij je voornamelijk met je handen communiceert. De gebarentaal is speciaal ontwikkeld voor doven en slechthorenden. In de rest van het verhaal noemen we hen gemakshalve doven. Het is een visueel-manuele taal, waarin begrippen en handelingen door middel van handgebaren in combinatie met mondbeelden (visemen), mimiek en lichaamshouding worden weergegeven. Het is een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica; een taal die beantwoordt aan de communicatiebehoefte van een groep (in veel gevallen prelinguaal dove) mensen.


  Verder lezen >>
 • Een vreemde taal leren | Hoe gaat dat in zijn werk?

  Jongetje met megafoon en wereldbol_AÜ.jpg 29-03-2017 |

  Kleuters maken zich een tweede taal makkelijker eigen dan jongvolwassenen. Dat leerproces gaat op de automatische piloot. Tweetalig opgevoede leuters leren twee talen tegelijk zonder woordenboek, zonder grammatica en zonder schriftelijke overhoringen en proefwerken. Het kost scholieren en jonge volwassenen meer moeite. Pubers leren het Duits, Frans of Latijn niet meer spelenderwijs Vanaf het twaalfde levensjaar wordt de kans al snel kleiner dat je een taal op moedertaalniveau kunt leren. Hoe kan dat?


  Verder lezen >>
 • Duitse Corinna blogt over haar stage bij AgroLingua

  Corinna.jpg 27-03-2017 |

  Wie ben ik en hoe kwam ik bij AgroLingua terecht?
  Mijn naam is Corinna Schmidt. Ik kom uit de buurt van Worms (Donnersbergkreis) en ben vijfdejaarsstudente ‘Translation’ aan de Johannes Gutenberg-Universität Mainz; de faculteit 06 in Germersheim. Ik vertaal uit de talen Spaans en Nederlands in het Duits.
  In mijn vierde studiejaar heb ik besloten om stage te gaan lopen bij een vertaalbureau. Tussen de online stagevacatures van de universiteit stuitte ik voor de taalcombinatie Nederlands-Duits op het Nederlandse vertaalbureau AgroLingua BV in Venlo. De advertentie sprak me enorm aan. Ik besloot dan ook om maar meteen een e-mail naar het vertaalbureau te sturen. De volgende dag had ik al contact met AgroLingua en werd er een stagecontract voor de periode van medio februari tot medio april afgesloten. 


  Verder lezen >>
 • Handleidingen

  v2-tekening-handleiding-jpg.jpg 09-03-2017 |

  Oeps, er moe(s)t nog een handleiding bij, wat nu?
  Na jaren van ontwikkelen is het product af en wordt het op de markt gebracht. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de handleiding dan nog “even snel” geschreven en vertaald moet worden. Hoe gaat u dat klusje klaren?

  Belang van een goede handleiding
  De productinformatie dient op correcte wijze, duidelijk en eenduidig op de lezer – de bediener van de machine, installatie of software – overgebracht te worden. Alle handelingen van de installatie, de montage, de ingebruikname, het onderhoud tot en met de probleem- en storingsanalyse moeten beschreven worden, evenals alle daarbij in acht te nemen veiligheidsaspecten. Welke afwegingen moet u maken, van opzet tot en met vertaling? 


  Verder lezen >>
 • Vertaalgeheugens (CAT-tools)

  v2-tekening-fonetisch-jpg.jpg 20-02-2017 |

  Wat, wanneer, hoe en waarom?
  Met geavanceerde vertaalgeheugens, zoals bijvoorbeeld Trados, Déjà Vu, Across en Transit, kan het vertaalproces geoptimaliseerd worden met als resultaat maximale consistentie in de gebruikte terminologie en een betere kwaliteitswaarborg.

  Wat is een vertaalgeheugen?
  Een vertaalgeheugen is een database waarin begrippen, terminologie, zegwijzen, zinnen en zinsdelen (zogenaamde segmenten) uit de brontaal (de taal waaruit vertaald wordt) en de doeltaal (de taal waarin vertaald wordt) samen worden opgeslagen. Op deze manier kunnen zinnen uit eerdere vertalingen gebruikt worden als basis voor nieuwe vertalingen.

  De voordelen
  Dankzij vertaalgeheugens kan de uniformiteit van de terminologie in de tekst gewaarborgd worden, met als resultaat een betere vertaling. Uiteindelijk doel is om het vertaalproces te versnellen, een grotere uniformiteit en consistentie te verkrijgen en databases de creëren, die weer als basis kunnen dienen voor toekomstige projecten.

  Wanneer is een vertaalgeheugen handig?
  Vertaalgeheugens worden per klant of project aangemaakt om, op termijn, van kosten-batenvoordelen te kunnen profiteren. Het werken met vertaalgeheugens leent zich bij uitstek voor technische vertalingen, zoals handleidingen en separate installatie-, montage- en veiligheidsinstructies. 


  Verder lezen >>
 • Tolken: consecutief of simultaan?

  v3-tekening-tolk-jpg.jpg 09-12-2016 |

  Wat is een tolk?
  Een tolk is een persoon die het gesproken woord van een spreker - bij gebarentaal het gebaar -   naar de toehoorder toe vertaalt. Essentieel is, dat de boodschap in zijn geheel en op correcte wijze in de taal van de toehoorder wordt overgebracht. Tolken kennen de gewoontes, culturen van de landen in kwestie en weten dit feilloos in hun lichaamstaal, gebaren , houding en beleefdheidsvormen tot uitdrukking te laten komen. 

  Veel tolken zijn lid van een beroepsorganisatie waarbij zij de erecode en beroepscode onderschrijven. De informatie waarover ze uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

  Er worden twee manieren van tolken onderscheiden: consecutief en simultaan. 


  Verder lezen >>
 • Wat wordt het Woord van het Jaar 2016?

  v3-tekening-leukste-woord-jpg.jpg 05-12-2016 |

  In 2016 hadden de kranten weer voldoende schrijfstof: de Britten die de EU de rug toekeerden, het EK-voetbal en de Olympische Spelen, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de opkomst van rechts, het Syrië-offensief, de machtsgreep in Turkije en in eigen land hadden we de zorg om de zorg. 


  Verder lezen >>
 • Transliteratie en Transcriptie

  v2-tekening-transliteratie-jpg.jpg 08-11-2016 |

  Wat betekenen deze woorden?
  Transliteratie is de conversie waarbij het schrift van een taal zo eenduidig mogelijk wordt omgezet in een ander type schrift. Het is eigenlijk niet meer dan het letter voor letter omzetten van alfabetten.
  Transcriptie betekent in taalkundige zin een fonetische ofwel fonologische transcriptie; Het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting.
  In de praktijk kom je ze beiden tegen. In wetenschappelijke publicaties wordt doorgaans transliteratie gebruikt. 


  Verder lezen >>
 • Mijn stage bij Agrolingua: eerst zaaien, dan oogsten

  nicole-portret-jpg.jpg 22-08-2016 |

  Al vroeg in het schooljaar raakte ik in gesprek met een student uit het vierde jaar. Ze vertelde dat zij haar stage net had afgerond en het ontzettend getroffen had met de stagebegeleiding en de mogelijkheid om het werk op afstand uit te voeren. Daar was ik ook naar op zoek! Toen ze eraan toevoegde dat het om een vertaalbureau gespecialiseerd in de agrarische sector ging, had ik even mijn twijfels. Ik  had namelijk geen affiniteit met deze sector en vroeg me af of ik de vertalingen wel tot een goed eindresultaat zou kunnen brengen zonder enige kennis van de branche. Toch besloot ik bij Agrolingua te solliciteren, juist omdat ik dacht dat het goed zou zijn om buiten mijn ‘comfort zone’ te treden.


  Verder lezen >>

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>