Google Translate


v2-tekening-vertaal-machine-jpg.jpg

Wanneer te gebruiken en wanneer niet?  
Als u het AgroLingua vraagt, dan kunt u online-vertaalmachines gebruiken om grofweg een indruk te krijgen van de inhoud van bijvoorbeeld een e-mail of website in een vreemde taal. Vertalingen van publieke teksten zoals websites, brochures, handleidingen en andere officiële documenten kunt u beter aan vertaalspecialisten overlaten. De Google Translate app is leuk voor op vakantie. 

Contextafhankelijk vertalen
Vertaalmachines en -apps kunnen (nog) niet contextafhankelijk vertalen. Neem bijvoorbeeld de tekstpassage uit voorbeeld 1; een stuk tekst met het homoniem1) ‘stropdas’. In de eerste zin wordt met stropdas een kledingstuk bedoeld; in de tweede zin betreft het een vakterm uit de fruitteelt. Zoals u ziet, kan de vertaalmachine – in ons voorbeeld Google Translate – dit onderscheidt niet maken. Bekijk de voorbeelden en overtuig uzelf. 


Voorbeeld 1: Vertaling NL-DE met vakjargon uit de fruitteelt

Brontekst
Fruittelers bang voor stropdas
De stropdas is chic bij mensen, maar voor de fruitteler is het minder. Het is een streep op de appel, die ontstaat door vorst.

Google Translate
Obstbauern fürchten Krawatte
Die Krawatte ist chic in Menschen, sondern auch für die Obstbauern ist geringer. Es ist eine Linie auf dem Apfel, der durch Frost entsteht.

Vertaalbureau AgroLingua       
Obstbauern fürchten Zungen
Die Krawatte ist schick, Zungen hingegen sind für Obstbauern weniger angenehm. Es handelt sich um einen Streifen auf dem Apfel, der von Frost hervorgerufen wird.

Voorbeeld 2: Vertaling NL-GB met vakjargon uit de veehouderij

Brontekst          
De besmetting van het ene op het andere kwartier2) gaat altijd buitenom. Dat wil zeggen via het slotgat3) in de speen.

Google Translate                 
The contagion from one to the other quarter is always outside. Ie through the lock hole in the teat.

Vertaalbureau AgroLingua      
Infection from one quarter to another always spreads externally. That means via the teat meatus

Zoals deze twee voorbeelden laten zien, kunnen Google Translate-vertalingen verkeerd begrepen of geïnterpreteerd worden met alle mogelijke consequenties van dien. Dus, bezint eert gij begint.


1) Homoniemen zijn woorden die op dezelfde wijze uitgesproken worden en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen hebben.

2) Bij de koe is de uier verdeeld in vier delen, kwartieren genoemd. Ieder kwartier heeft een eigen tepel.


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>