Oh ja, er moet nog een handleiding bij


v2-tekening-handleiding-jpg.jpg

Na jaren van ontwikkelen en produceren is het product eindelijk af en wordt het op de markt gebracht.  De eerste kopers dienen zich aan. Maar dan moet de handleiding nog even snel geschreven en vertaald worden.  Hoe pakken we dat handig aan? 

Alleen een goede handleiding brengt de informatie over van product naar gebruiker. Dat product kan een apparaat, machine, installatie of software zijn.  Alle gebruiksaspecten zoals het installeren, monteren, in gebruik nemen, onderhouden,  maar ook het analyseren van problemen en storingen moeten daarin beschreven zijn.

Maar welke afwegingen moet u nog maken?

1.Digitaal, op video of geschreven, online of hard copy,  waarvoor gaat u kiezen?
Voor sommige producten of programma’s is een visuele handleiding in de vorm van een tekening, een serie illustraties of een video een uitkomst. Als demo kan een visuele handleiding zijn voordelen hebben, maar de handleiding als papieren document geniet de meeste bekendheid. Maar online- en on device-handleidingen winnen steeds meer aan populariteit.
Het grote voordeel van een papieren handleiding is, dat u deze snel en makkelijk kunt raadplegen. Als u de betekenis van een bepaalde knop wilt weten, dan vindt u deze sneller in een papieren handleiding dan wanneer u eerst het instructiefilmpje moet opstarten. Daarbij komt nog dat een beeldscherm vaak niet binnen handbereik is. Zelfs al zou een papieren handleiding een op een worden vertaald naar beeld, dan nog bent u afhankelijk van de snelheid van het beeld. Bij een papieren handleiding bepaalt u zelf uw leestempo.
Kortom, de ‘how to’-filmpjes zijn leuk, maar voor de echte uitleg blijft de papieren handleiding toch beter.

2.Ken uw doelgroep, m.a.w. weet u voor wie u schrijft?
Het is belangrijk dat de productinformatie op een accurate en effectieve wijze richting gebruiker gecommuniceerd wordt. Ieder type gebruiker heeft zijn eigen kenmerken. En daar dient u bij het schrijven rekening mee te houden.

3.Hoe kunt u op voorhand op  kosten besparen?
iemand leest graag veel als het moet. Er zijn twee principes die een aanzienlijke rol spelen in het effectief overbrengen van informatie: minimalisme en “Simplified English”. Vermijd dus overbodige informatie en bijwoorden en vervang bijzinnen zoveel mogelijk door bijvoeglijke naamwoorden.  Spreek de gebruiker direct aan en vermijd de lijdende vorm.  Schrijf consequent en hergebruik teksten waar noodzakelijk.
Dit levert gemiddeld een reductie van 30% op. De principes van het minimalisme zorgen ervoor dat de tijd benodigd om iets te leren met 30% afneemt en dat de opslag van informatie met 25% toeneemt.
Teksten kunnen ondersteund worden door illustraties, of soms kunnen illustraties teksten geheel vervangen. Illustraties vervangen woorden en vertellen vaak meer dan 1000 woorden. Op deze manier spaart u op voorhand al op de vertaalkosten.
Een goede balans tussen tekst, illustraties en witruimte zorgt ervoor, dat leesprestaties en begrijpelijkheid verbeterd worden. Zoek bij het schrijven van een handleiding deze balans op!

4.Laat u het schrijven over aan een technisch auteur?
De schrijver heeft direct contact met alle betrokken experts.  Dit kunnen elektrotechnici, werktuigbouwkundigen of industrieel ontwerpers zijn, maar ook communicatieadviseurs of onderhoudstechnici. De experts leveren de productinformatie aan en iedere expert zal hierbij zijn eigen jargon gebruiken. Voor de schrijver van de handleiding is het de kunst om deze informatie op begrijpelijke wijze richting gebruiker te communiceren, zonder dat daarbij wordt ingeboet op feitelijke informatie.

5. Dat alles volgens geldende richtlijnen. Wat kan AgroLingua daarin voor u betekenen?
In Nederland bestaat een norm voor handleidingen, te weten de NEN5509. Deze norm beschrijft onder andere de inhoud van een handleiding en bevat aanbevelingen voor bijvoorbeeld lettergrootte of aanduidingen op de titelpagina..
Bij het schrijven van een handleiding is het van belang op de hoogte te zijn van de verplichtingen ten aanzien van productveiligheid en -aansprakelijkheid. Deze verplichtingen stellen namelijk ook vaak eisen aan de productdocumentatie en zijn dus van invloed op de inhoud van de handleiding. Voor professionele producten worden veelal door CE-richtlijnen eisen gesteld aan de handleiding.

Bij AgroLingua kunt u terecht  voor ondersteuning op gebied van CE-Markering en het schrijven van technische documentatie. Wij zoeken voor u naar de juiste mix van veiligheid, werkbaarheid en economische haalbaarheid voor uw turnkeyproject, stand-alone-machine of deelmachine.
Veiligheid, economische haalbaarheid en werkbaarheid zijn drie belangrijke pijlers voor CE-Markering.
Daarbij voegend de technische documentatie in meerdere talen levert een betrouwbaar product op waar wereldwijd veilig, prettig en onbezorgd mee gewerkt kan worden. 
Voor het vertalen van technische documentatie maken wij gebruik van vertaalgeheugens (TRADOS) teneinde de handleidingen op snelle, accurate, effectieve en voordelige wijze voor u te kunnen vertalen.


Reacties

  • Typeepipsyhic op 22-12-2013 01:43 | goede start
  • Typeepipsyhic op 21-12-2013 10:46 | veel geleerd
  • Typeepipsyhic op 20-12-2013 06:54 | Lees het hele blog, pretty good<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>