Beëdigd ja of nee, met of zonder apostille?


v2-tekening-stempel1-jpg.jpg

Wat is een beëdigde vertaling?
Een beëdigde oftewel gewaarmerkte vertaling is een vertaling uitgevoerd door een vertaler die op grond van opleiding en ervaring voor een of meerdere taalcombinaties en vertaalrichting(en) door een rechtbank is beëdigd én die is geregistreerd in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV) .
De vertaling wordt onverbrekelijk aan het brondocument (origineel) gehecht en voorzien van handtekening en stempel van de beëdigd vertaler, die daarmee verklaart de vertaling naar zijn/haar mening correct en volledig te hebben uitgevoerd. 

Een beëdigde vertaling is echter geen garantie voor taalkundige kwaliteit. Wenst u gewoon een goede vertaling, dan is het niet nodig om te vragen naar een beëdigde vertaling. Veel uitstekende vertalers zijn niet beëdigd. Wel is het zo dat alle bij een rechtbank geregistreerde vertalers zijn toegelaten op grond van aantoonbare bekwaamheid en opleiding. 

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?
Beëdigde vertalingen zijn doorgaans vereist bij documenten van officiële instanties, zoals rijbewijzen, akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s, getuigschriften, testamenten, statuten, contracten, bankgaranties en octrooien.

Wanneer moet de beëdigde vertaling gelegaliseerd worden?
Wanneer de beëdigde vertaling bestemd is voor gebruik in het buitenland, dan zal deze meestal moeten worden gelegaliseerd. Dit is een omslachtige procedure die de nodige tijd vergt. De rechtbank zal eerst de handtekening van de vertaler gaan verifiëren en bekrachtigen om deze vervolgens te laten legaliseren door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vervolgens zal het ministerie van Buitenlandse Zaken de bevestiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie legaliseren en uiteindelijk kunt u het geheel laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het betreffende document bestemd is.

Wanneer is een apostille nodig?
Soms kan het zijn dat de handtekening van de vertaler nog moet worden gelegaliseerd. Voor de meeste landen gebeurt dit via een zogenaamde apostille bij de rechtbanken. Voor landen welke niet onder het Apostilleverdrag vallen, is een stempel van de rechtbank en van het ministerie van Buitenlandse Zaken vereist.
Met een apostillestempel versnelt u de legalisatie van een document. Na het plaatsen van een apostillestempel door de rechtbank, zijn er geen verdere legalisaties nodig. U kunt het document dan direct gebruiken in het land van bestemming.


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>