TED en TEDx, je hoort het steeds vaker, maar wat houdt het in?


tedx-jpg.jpg

TED staat voor Technology, Entertainment en Design. Het is een jaarlijks terugkerende, vierdaagse conferentie,  die voor het eerst in 1984 in Californië gehouden werd. Tijdens zo’n bijeenkomst geven een aantal uitgenodigde gastsprekers  de “presentatie van hun leven".  Hun lezingen gaan over innovatieve ideeën die volgens hun verspreid moeten worden. 

Uiteindelijk doel van dit soort bijeenkomsten is om begrip te kweken en wetenschappelijke toepassingen te laten zien, die bij kunnen dragen aan een betere wereld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de leefwereld van wilde dieren, de toepassingen van 'crowd soursing' en andere internetontwikkelingen, vernieuwende technologieën of psychologisch onderzoek, dat inzicht biedt in menselijke drijfveren, omgang met stress en toename van verdraagzaamheid.

In 1990 vond de eerste TED-bijeenkomst in Monterey (Californië) plaats en sindsdien wordt deze ieder jaar opnieuw georganiseerd. Onder de genodigden bevinden zich invloedrijke zakenmensen uit Silicon Valley, wetenschappers, ontwerpers en architecten. In de jaren daarop  breidde het scala aan sprekers zich uit met o.a. wetenschappers, musici, religieuze leiders, filosofen en filantropen.

Sinds november 2001 mag Chris Anderson zich de eigenaar van TED noemen. Na de conferentie van 2002 trad Richard Saul Wurman terug en sindsdien is Chris Anderson de samensteller en hoofdverantwoordelijke van TED.

TEDGlobal
Onder het regime van Anderson werd in 2005 TEDGlobal, een meer internationaal georiënteerde zusterconferentie, toegevoegd. De van oorsprong Zwitserse Bruno Giussani is directeur van TED voor Europa (en TEDGlobal).

 

TED-Prijs
In 2005 werd voor de eerste keer de jaarlijkse TEDPrize uitgereikt. De prijswinnaars doen een appel op de TED-gemeenschap om diens netwerken en middelen voor het in de wens omschreven doel te gebruiken.  De drie jaarlijkse winnaars ontvingen in het begin 100.000 dollar en ‘One Wish to Change the World’.  Sinds 2010 wordt er jaarlijks nog maar 1 wens geformuleerd; het vervullen van de wensen uit voorgaande jaren vergde te veel tijd en energie. In 2012 werd de prijs - bij wijze van uitzondering - niet toegekend aan een persoon, maar aan een concept in het teken van de wereldwijd toenemende verstedelijking. Het prijzengeld werd in 2013 verhoogd naar maar liefst 1 miljoen dollar.

TEDx
Vanaf 2009 is het mogelijk om een licentie aan te vragen voor een eendaags, lokaal georganiseerde conferentie conform de huisstijl van TED. De TEDx-organisaties dienen zich daarbij aan de strikte richtlijnen te houden. Deze onafhankelijk georganiseerde TEDx-evenementen mogen o.a. geen winst maken. In een enkel geval mag van de de genodigden een bijdrage van niet meer dan $100 gevraagd worden, om in de gemaakte kosten tegemoet te komen. De opnames van de sprekers dienen onder een Creative Commons-licentie vrijgegeven te worden. Uitsluitend TEDx-evenementen, waarvan de licentiehouder een oorspronkelijke TED-bijeenkomst heeft bijgewoond,  mogen meer dan 100 bezoekers ontvangen. In juni 2012 werden wereldwijd in 133 landen gemiddeld 5 TEDx-evenementen per dag georganiseerd.

TEDx in Nederland
In Juli 2009 vond de eerste officiële TEDx-bijeenkomst in Nederland, TEDxTheHague, plaats.  Enkele maanden later, in november, volgde TEDxAmsterdam, de eerste grootschalige TEDx in Nederland.

Intussen worden ook TEDx-evenementen gehouden in Apeldoorn, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Enschede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen.
(bron: wikipedia)

TEDx in Venlo
Stichting TEDxVenlo heeft de licentie voor het organiseren van een eigen evenement.  Het TEDx-evenement zal 4 november 2014 gehouden worden. De Venlose variant van TEDx gaat innovaties en vernieuwingen uit de Euregio Maas-Rhein tonen en het zal een jaarlijks terugkerend evenement worden.

AgroLingua Vertaalbureau heeft zich als In-kind sponsor verbonden aan TEDxVenlo ‘Breaking through borders’ en zal de vertalingen voor TEDxVenlo verzorgen.


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>