Lokalisatie


v2-tekening-lokalisatie-jpg.jpg

Het begrip lokalisatie
Lokalisatie of lokaliseren betekent dat producten zoals software, marketingteksten, websites, audiovisueel materiaal, boeken en/of kranten, geschikt worden gemaakt voor gebruik in andere landen en gebieden. Bij het vertalen wordt rekening gehouden met de (culturele) normen en waarden,  evenals de behoeften en verwachtingen van de specifieke doelmarkt. Zo kan een Chinees product bijvoorbeeld gelokaliseerd worden voor de westerse of Nederlandse markt, of omgekeerd. Lokalisatie houdt dus meer in dan alleen vertalen. Kennis van de markt, de cultuur van een land of bepaalde technische achtergrondkennis kan daarbij noodzakelijk zijn.

Nederlands en Vlaams
Het Nederlands dat men in Vlaanderen spreekt, noemt men het Vlaams. Er bestaan echter een groot aantal woorden die het Vlaams niet met het Nederlands deelt. Een Nederlandse vertaling voor de Vlaamse markt vraagt dan ook om een lokalisatie. Een Vlaming spreekt bijvoorbeeld van appelsiensap (sinaasappelsap), ajuin (ui), pijpajuin (stengelui), chapeluur (paneermeel), muizestrontsjes (hagelslag), beuzelen (liegen), binnendoen of binnendraaien (tongzoenen), broekschijter (angsthaas), buitewipper (uitsmijter), klappen (praten), kraantjeswater (leidingwater), tiret (ritssluiting), droôgzwierder (centrifuge) en kurieuzeneus (nieuwsgierigaard).   

Zo bestaan er ook verschillen tussen het Europese Frans en het Frans dat men bijvoorbeeld in Québec spreekt of het Europese Spaans en het Spaans in Latijns Amerika. Neem bijvoorbeeld het Nederlandse woord haan (mannelijke kip). In het Engels heet dat een cock,  cockerel (jonge haan) of capon (kapoen oftewel gecastreerde haan) en in het Amerikaans een rooster. Het gebruik van de juiste term vraagt dus om specifieke kennis van gebied en toepassing. Cock heeft bovendien ook een vulgaire betekenis en daarom is het vaak beter om in een algemene of eenvoudige tekst over hanen en hennen in de Engelse vertaling van males en females te spreken.  

Simplified English 
In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat de Engelse vertaling voor vele landen gebruikt wordt of als uitgangstekst voor vertalingen naar talen zoals bijvoorbeeld het Arabisch, Russisch, Chinees en Hebreeuws. In zo’n geval dient het Engels eenduidig en vooral eenvoudig geschreven te worden, zodat het in theorie overal en door iedereen ter wereld begrijpelijk wordt. Om die reden worden met name (technische) handleidingen in het zogenaamde Simplified English geschreven of vertaald.

Metriek stelsel
Ook het aanpassen van maten en gewichten in een tekst valt onder de noemer lokalisatie. Sinds 1960 is het Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel) van kracht als wettelijke standaard in de Europese Unie. Dit is een metriek systeem van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht, snelheid en temperatuur. De bedoeling van dit stelsel is dat internationaal zoveel mogelijk met dezelfde standaard werkt, hetgeen de uitwisseling van data en daarmee ook de bewerking ervan en de samenwerking een stuk eenvoudiger maakt. Er zijn nog altijd landen die een ander metriek systeem hanteren, zoals Amerika bijvoorbeeld. Dit betekent dat in vertalingen de lengtematen gelokaliseerd moeten worden naar Amerikaans model; Temperatuurwaarden, bijvoorbeeld, moeten in graden Fahrenheit worden weergegeven, en meter en kilogram moeten dan omgerekend worden naar feet en pound.

Gebruik van leestekens en spaties 
Het gebruik van m.n. leestekens en spaties verschilt van land tot land, en dus ook van taal tot taal. In het Engels schrijft met een komma voor het aangeven van duizendtallen (bijvoorbeeld: 20,000,000) en een punt voor het aangeven van decimalen (bijvoorbeeld: 30.18). In de meeste andere landen, alsook in het Amerikaans, is dit andersom. Het € - teken bijvoorbeeld plaatst men in landen als Frankrijk, Spanje, Portugal en Polen achter het bedrag. De Fransen plaatsen voor een aantal leestekens (:  ;  ?  !) altijd een spatie. De Spanjaarden beginnen een vraag altijd met een omgekeerd vraagteken (¿Dónde está mi coche?). 

Vrijdag de 13e
Neem “vrijdag de 13e”. Veel Nederlanders beschouwen deze datum als een ongeluksdag; Dit vanwege de combinatie van vrijdag en het getal dertien. Daarentegen wordt in Griekenland, Spanje en de Latijns-Amerikaanse landen dinsdag de 13e  als ongeluksdag beschouwd. In Italië is vrijdag de 17e de ongeluksdag.  

Een van de veelgehoorde verklaringen voor vrijdag de dertiende als ongeluksdag is dat Jezus op een vrijdag gekruisigd werd. Een andere verklaring zegt bijvoorbeeld, dat de Romeinen de doodvonnissen altijd op vrijdagen voltrokken. Zelfs in Engeland vond de doodstraf op een vrijdag plaats.

De negatieve klank die het getal 'dertien' in de christelijke wereld had, is mogelijk terug te voeren op het laatste avondmaal van Christus, waaraan dertien personen deelnamen. Als de vrijdag dan ook nog eens samenvalt met ongeluksgetal 13, dan moet deze dag wel extra ongeluk brengen.

In Italië heeft het ongeluksgetal 17 te maken met zijn schrijfwijze 17 in Romeinse cijfers, te weten XVII. Dit is een anagram1) van 'VIXI', wat in het Latijn 'ik heb geleefd' betekent. In het Italiaans zegt men vissi, aangevend dat het leven helemaal is afgesloten. Om die reden wordt het getal 17 in Italië geassocieerd met de dood. De Renault 17 heet in Italië niet voor niets R177. Mogelijk is het iemand al eens opgevallen, maar in de vliegtuigen van Alitalia ontbreekt om die reden stoelnummer 17. En Napoleon, geboren Corsicaan, weigerde op vrijdag 17 brumaire (= 3 november volgens onze kalender) ten strijde te trekken.

Juridische documenten 
Ook het vertalen van juridische documenten, zoals een contract, overeenkomst of notariële akte, vallen onder de noemer lokaliseren. Gerechtelijke instellingen en procedures verschillen immers van land tot land. Een juridische term heeft in een andere taal vaak een andere strekking en juist dat vraagt gedegen kennis van het rechtssysteem in het andere land. De vertaling moet altijd worden getoetst aan de lokale wetten en procedures; Juridisch vertalers hebben vaak ook een studie rechten afgerond, maar in hoofdzaak zijn en blijven het vertalers en geen juristen. Het lokaliseren kan dan ook het beste aan een jurist overgelaten worden.


1) Een anagram of letterkeer is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander woord of andere zin, maar dan in een andere volgorde. 


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>