% vrouwen in Nederlandse topfuncties | dat móet hoger


foto-zebra-met-logo-zakenvrouw1-jpg.jpg

De cijfers liegen er niet om. Wanneer we naar het percentage vrouwen in topfuncties kijken, blijft Nederland met 10% dramatisch ver achter bij Europa (gem. 23%) en de wereld (gem. 24%). Ondanks dat Nederland veel geld in emancipatie investeert, blijft het aantal vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke leiders van bedrijven nog altijd ver achter bij het Europese en mondiale gemiddelde.
Het is een gegeven feit dat bedrijven mét vrouwen in de directie of raad van bestuur succesvoller zijn dan ondernemingen waar alléén mannen de dienst uitmaken. We hebben dus iets goed te maken!

Waarom blijft het percentage vrouwen in de top zo laag in Nederland?                         
Ik denk dat dit voor een deel verklaarbaar is vanuit de geschiedenis: In Nederland traden vrouwen veel later toe tot de arbeidsmarkt dan in de rest van Europa. In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, terwijl de mannen in de omringende landen naar het front gingen vechten. Hierdoor veranderde de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen.
Na de omschakeling op de oorlogseconomie groeide het aantal vrouwen in banen waar dat voor de oorlog nog ondenkbaar was. Ze werkten als tramconductrices, hulppolitie, postboden en spoorwegbeambten. Ook in de hoogovens, de mijnbouw en de machine-, metaal-, elektro-, en chemische industrie nam het aantal vrouwelijke werknemers drastisch toe.
En wat ook niet onderschat mag worden is dat Nederland traditioneel christelijk was en dat de man als kostwinner en de vrouw als huisvrouw gezien werd. De hoge welvaart en de eerlijk verdeelde rijkdom over de burgers waren voor de vrouwen geen reden om buitenshuis geld te gaan verdienen. De feministische beweging was in de jaren zestig en zeventig heel sterk en de vorming van enkele kleine radicale groeperingen zoals ’de Dolle Mina’s’ en ‘de Paarse September’ zorgden voor veel veranderingen in korte tijd. Maar deze veranderingen bleken achteraf minder radicaal dan gehoopt werd. Alle energie ging naar het veroveren van een positie op de arbeidsmarkt, waardoor de machtsverhoudingen bleven bestaan.
De integratie van vrouwen in de arbeidsmarkt zag men als een noodoplossing voor de ontbrekende mannen. In de tijdens de oorlog uitgewerkte demobilisatie-scenario’s ging men ervan uit dat de vrouwen zich weer gemakkelijk uit hun posities door de mannen zouden laten verdringen. Vrouwen lieten opvallend weinig protesten horen tegen hun gedwongen ontslag. Maar voor veel vrouwen was het ontslag een welkome gelegenheid om terug te keren naar het gezin of een gezin te stichten.

Is een vrouwenquotum de oplossing?                                                  
Het heeft mijn voorkeur zeker niet. In Duitsland zal vanaf 2016 het vrouwenquotum van kracht zijn. Minstens 30% van de toezichthouders van de Duitse beursgenoteerde bedrijven moet dan een vrouw zijn. Voldoet een bedrijf niet aan het quotum, dan mag het geen mannen op hoge functies aannemen.
En dit is maar een van de maatregelen. Zoals Bonskanselier Angela Merkel zei: “We kunnen het ons niet permitteren af te zien van de bekwaamheden van vrouwen”.
In 2003 stelde Noorwegen als eerste land een vrouwenquotum van 40% in. Dat quotum is wat betreft het aandeel vrouwelijke commissarissen inmiddels behaald voor de 500 grootste bedrijven, echter in de uiterste top zijn het nog altijd de mannen die de scepter zwaaien.  
In Nederland zien we nu wel een forse stijging van het aantal vrouwelijke commissarissen (34%) bij beursgenoteerde bedrijven. Dit gaat richting het Europese streefpercentage van 40%.
Echter het aantal vrouwen in de Raad van Bestuur blijft laag. PostNL is met 29% vrouwelijke commissarissen en 50% bestuursleden het enige Nederlandse bedrijf dat in de buurt komt van de gestelde 30% in Nederland.
Een vrouwenquotum vind ik een dwangmatige oplossing. Maar als er in het bedrijfsleven niets gaat veranderen en vrouwen zelf niet het voortouw gaan nemen, dan ontkomen we daar uiteindelijk niet aan en zal een quotum ons van bovenaf opgelegd gaan worden. Maar zover moeten we het dus niet laten komen!

We moeten loskomen van die oeroude christelijke gedachten
Mijns inziens moet er al vroeg ambitie gekweekt worden bij de meisjes, maar ook de jongens, in het middelbare onderwijs. Ten eerste moeten zij tot het besef komen van de noodzaak van meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. En vervolgens moeten de meisjes getriggerd worden om zich bewust te worden van hun innerlijke ambities. Ondernemerskinderen krijgen het vaak met de paplepel aan de keukentafel ingegeven. Bij wie dat thuis niet gebeurt moet deze kans op school krijgen.

Inspirerende zakenvrouwen kunnen de trend zetten
Succesvolle zakenvrouwen zouden op school als gastspreker kunnen optreden om de leerlingen te enthousiasmeren, te motiveren en te inspireren. Een inspirerend voorbeeld doet immers volgen.  
Vervolgens zouden de ambitieuze leerlingen daarin ondersteund kunnen worden middels enkele lesuren per trimester om hun ambities langzaamaan vorm te kunnen geven naar de toekomst toe. Meisjes moeten al vroeg weten hoe ze de voet op het gaspedaal kunnen houden op een moment dat er in hun vroege carrière kinderen gaan komen. En de jongens moeten gaan beseffen dat de huishoudelijke taken dan wat meer verdeeld gaan worden over man en vrouw. En dat moet de traditie van nu en de toekomst gaan worden! We moeten in andere rolpatronen groeien die bij deze tijd passen.
De verantwoording moet niet langer alleen bij de bedrijven komen te liggen om meer vrouwen aan te nemen; het moet meer en meer een natuurlijk proces gaan worden. Er moeten straks net zoveel vrouwen als mannen staan te popelen om topfuncties te wíllen bekleden. Vanuit een gevoel alsof het de normaalste zaak van de wereld is.   

Verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg 2015
Als finaliste van de verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg spreekt dit onderwerp me enorm aan en zou ik als eerbetoon een waardevolle en opvallende bijdrage willen leveren aan het onderwijs en bedrijfsleven.

Op donderdag 21 mei a.s. zal tijdens een avondvullend programma in de Mèrthal in Horst de winnares bekendgemaakt worden.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar via http://www.zakenvrouwnoordlimburg.nl/kaartverkoop

Impressie Finaliste Vera Dings tijdens de Meet & Greet van Zakenvrouw Noord-Limburg 2015

Eerste reactie Vera Dings na bekendmaking van de 3 finalisten

 

 


Reacties

  • Gabriëlle Timmermans op 20-05-2015 12:53 | Hier ben ik het volkomen mee eens. Hier ligt niet alleen een grote taak voor het onderwijs., maar ook bij de ouders die als voorbeeld dienen in het ontwikkelingsproces van hun kinderen. Ook zij zouden op scholen lezingen kunnen volgen van succesvolle vrouwen, zodat ook zij geënthousiasmeerd raken om hun kinderen te ondersteunen en het vertrouwen te geven dat zo nodig is op de weg naar de vanzelfsprekende aanwezigheid van vrouwen op bestuursniveau. You go girl! Heel veel succes morgen! Je bent een voorbeeld voor velen!<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>