Duitse universiteit; een en al respect voor de lector


universitat-bochum-jpg.jpg

Tijdens mijn studie Duitse taal en cultuur was het verplicht om een tijd in Duitsland te studeren. Hierdoor heb ik een Sommersemester [1] op de Ruhr-Universität in Bochum gestudeerd. Ik heb een afbeelding toegevoegd, zodat iedereen zich voor kan stellen dat het wel lastig is om de eerste dag het lokaal te vinden. De 14 grote gebouwen horen allemaal bij de universiteit. En in deze gebouwen lopen meer dan 40.000 studenten en ongeveer 5.500 medewerkers rond. En daar was ik er dus een Sommersemesterlang één van.

De universiteit van Utrecht is ook erg groot en één van de grootste van Nederland (30.000 studenten en 8000 medewerkers). Het lijkt alleen niet zo groot als in Bochum, omdat in Utrecht de verschillende faculteiten zich door de hele stad verspreiden.  

Meteen in het begin van de eerste les werd duidelijk dat de manier van lesgeven écht anders is dan in Nederland. Op de universiteit van Utrecht spreken de docenten en studenten elkaar met de voornaam aan. In Bochum werden de docenten, maar ook de studenten met de achternaam aangesproken. De docent van het eerste seminar vroeg ook gelijk of we naambordjes konden maken en hier stond dan van iedereen de achternaam op. Omdat er veel Erasmusstudenten [2] in Bochum studeren en allemaal uit verschillende landen komen, was het voor de docenten soms wel een uitdaging om sommige achternamen correct uit te spreken. Zo werd ik bijvoorbeeld het hele semester lang Frau Verberg of Frau Verbek genoemd.

Wat mij echt verbaasde was het einde van de les. Aan het einde van ieder college werd in Bochum door iedere student geklapt. Dit was in het begin wel een beetje vreemd en ik vraag me vooral af waarom de studenten dit deden. Waarschijnlijk heeft dit met respect voor de docent te maken. Niet dat in Utrecht de docenten minder gewaardeerd worden, maar ik kan me wel voorstellen dat een docent zich meer gewaardeerd voelt als er aan het einde van de les voor hem geklapt wordt. In Utrecht werd er tevens wel aan het einde van een presentatie geklapt door de medestudenten.

“Deutsche Pünktlichkeit” kent zoals de grammatica in Duitsland blijkbaar ook uitzonderingen. Een docente kwam vrijwel iedere keer te laat en dan niet maar een kleine vijf minuten, maar zelfs een keer 45 minuten(!). In Nederland zou iedere scholier of student al lang zijn vertrokken naar de kantine, maar in Bochum bleef iedereen braaf wachten totdat de les eindelijk kon beginnen. Zal dit ook weer met een vorm van respect te maken hebben?

Verder is presenteren voor sommige mensen wel lastig; mijn hobby is het ook niet. Nog een groot verschil tussen de Duitse en Nederlandse manier van lesgeven is het kritiek geven en dan vooral wat betreft het presenteren. In Nederland wordt opbouwende kritiek gegeven. In Utrecht en waarschijnlijk ook in de rest van Nederland is het gebruikelijk dat je allereerst de tops en daarna de tips vermeld. Als ik bijvoorbeeld in Utrecht een presentatie had gegeven, gingen we een rondje door de klas en zei iedere student ten eerste wat ze beviel aan de presentatie en ten tweede wat eventueel beter zou kunnen. Bijvoorbeeld: “Marleen je hebt de theorie erg goed weergegeven, maar ik zou de volgende keer wel iets beter op je houding letten”. In Duitsland zijn ze veel directer en misschien ook wel iets eerlijker, al vraag ik me af of het soms niet iets minder zou kunnen. In Bochum werkten ze niet echt met tips en tops, maar vooral met het geven van kritiek. Hier wordt niet gezegd dat je eventueel “dat” beter zou kunnen doen, maar meer dat je “dat” slecht doet. Gelukkig hebben de meeste Erasmusstudenten een streepje voor bij andere medestudenten en vinden ze het vooral heel erg knap dat je in een vreemd land en in een vreemde taal een presentatie houdt. Dat gecombineerd met mijn Limburgs accent zorgde eigenlijk wel voor leuke reacties. Geen enkele medestudent durfde mij kritiek te geven.

Wat de colleges zelf betreft vond ik het in Bochum veel interessanter en uitgebreider, omdat het veel en veel specifieker was. In Bochum volgde ik bijvoorbeeld het hele semester lang het seminar “Gesprächsanalyse”. In Utrecht is Gesprächsanalyse een onderdeel van een cursus en wordt er in totaal maar ongeveer twee weken aandacht aan besteedt. Persoonlijk denk ik dat je meer leert van één specifiek onderdeel verdeelt over een langere tijd, dan dat je binnen 3 maanden ongeveer 4 verschillende onderwerpen behandelt.

Voor wie ook ooit op een Duitse universiteit wil studeren, volgen hier enkele tips

TIPS
-Spreek de docenten altijd aan met de achternaam
-Kom altijd op tijd voor de lessen en afspraken en wacht totdat de docent er is
-Neem het de docent niet kwalijk als je achternaam verkeerd wordt uitgesproken
-Waardeer de docenten (bijvoorbeeld door te klappen aan het einde van de les)
-Accepteer het dat je Duitse medestudenten veel directer kunnen zijn
-Kies een seminar uit waarvan je zeker weet dat het je interesseert, omdat het erg specifiek is

FEITJES
-De grootste universiteit van Duitsland ligt in Hagen (76.827 studenten)
-De grootste universiteit van Nederland ligt in Amsterdam (ruim 30.000 studenten)
-De grootste universiteit ter wereld ligt in India (bijna 500.000 studenten)
-De beste universiteiten liggen over het algemeen in de Verenigde Staten
-De Duitse universiteiten behalen een hogere plek op de wereldranglijst dan de Nederlandse universiteiten


Marleen Verberkt, projectmanager AgroLingua en oud-studente aan de universiteit Utrecht (2012-2015) en de Ruhr-Universität in Bochum (Sommersemester 2014)[1] In Duitsland is een collegejaar opgedeeld in een sommersemester (april-september) en een wintersemester (oktober-maart).
[2] Erasmusstudenten krijgen de mogelijkheid om een deel van hun studies in het buitenland door te brengen. Vaak is dit een verplicht onderdeel van hun studie.

Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>