De hel van ‘hen’ en ‘hun’


hen-of-hun-jpg.jpg

In de dagelijkse praktijk blijkt men het verschil tussen ‘hun’ en ‘hen’ niet meer te kennen. Het onderscheid van deze vervloekte woorden wordt door velen ervaren als frustrerend, onnodig en moeilijk te leren. Voordat ik wat opheldering in deze keuzestrijd van woorden ga brengen, eerst een korte uitleg over de herkomst.

Waar komen ‘hun’ en ‘hen’ vandaan?
Boosdoener is de 17e-eeuwse wetenschapper Christiaen van Heule. Hij wilde de complexe grammaticaregels uit het Latijn op het Nederlands toepassen. Dichter Pieter Corneliszoon Hooft juichte deze regel toe en stelde zelfs voor om ook nog een onderscheid te gaan maken tussen ‘hem’ en ‘hum’. Maar zover kwam het gelukkig niet.

Spellingwijzers
Taal is continu in beweging, zo ook de Nederlandse taal. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands; in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname en op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Grofweg hebben we twee spellingwijzers: het Groene Boekje en het Witte Boekje. Het Groene Boekje hanteert de regels en principes zoals deze door de Nederlandse Taalunie zijn vastgelegd. Het Witte Boekje is opgesteld door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal.

De komst van de twee boekjes heeft het ons bepaald niet makkelijker gemaakt. Doordat iedereen vrij is in zijn keuze, worden de beide spellingregels naast elkaar gebruikt en dit maakt dat je steeds vaker verwikkeld raakt in een wirwar van tegenstrijdige adviezen voor oplossingen van taalproblemen.

Wat zegt het Groene Boekje in dit geval?
Als ‘hun’ en ‘hen’ in een zin te vervangen zijn door ‘ze’, dan is het probleem te omzeilen.
Ik had niet meer op hen [ze] gerekend  

Alleen wanneer ‘hen’ of ‘hun’ te veel nadruk krijgen in een zin, kunnen ze niet zomaar door ‘ze’ vervangen worden. In dat geval geldt de hoofdregel:

Gebruik ‘hun’ bij een meewerkend of belanghebbend voorwerp (waar je ‘aan’, ‘voor’ of ‘in’ voor kunt zetten), maar nooit na een voorzetsel.
Gebruik ‘hen’ na voorzetsels en in alle andere gevallen.

De verzekeraar vergoedt hun de schade (meewerkend voorwerp)
De bediende schonk hun een overheerlijke borrel in (belanghebbend voorwerp)
Wij staan niet graag bij hen in het krijt (na een voorzetsel)
Wij zagen hen op het strand lopen (lijdend voorwerp)

Deze regels vragen wel de nodige voorkennis van zinsontleding!

Het Witte Boekje hanteert in dit geval dezelfde hoofdregels, maar voegt er een alfabetische lijst van honderden werkwoorden en uitdrukkingen aan toe waarbij nog vaak getwijfeld wordt tussen ‘hen’ en ‘hun’.

Verzachtende foutregels
Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) mag er bij dit soort twijfelachtige ‘hen/hun’-kwesties niet meer van fouten gesproken worden. Echter ‘hun’ als onderwerp gebruiken is nog altijd uit den boze en wordt nog wél als echte fout beschouwd.

Hun Ze hebben er geen verstand van.

AgroLingua, vakspecialistisch vertaalbureau voor de agri- en foodsector, hanteert de regels van de Nederlandse Taalunie ofwel het Groene Boekje. De volgende link brengt u naar de pagina met de actuele officiële woordenlijst en spellingregels: http://woordenlijst.org/


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>