Vertaalgeheugens (CAT-tools)


v2-tekening-fonetisch-jpg.jpg

Wat, wanneer, hoe en waarom?
Met geavanceerde vertaalgeheugens, zoals bijvoorbeeld Trados, Déjà Vu, Across en Transit, kan het vertaalproces geoptimaliseerd worden met als resultaat maximale consistentie in de gebruikte terminologie en een betere kwaliteitswaarborg.

Wat is een vertaalgeheugen?
Een vertaalgeheugen is een database waarin begrippen, terminologie, zegwijzen, zinnen en zinsdelen (zogenaamde segmenten) uit de brontaal (de taal waaruit vertaald wordt) en de doeltaal (de taal waarin vertaald wordt) samen worden opgeslagen. Op deze manier kunnen zinnen uit eerdere vertalingen gebruikt worden als basis voor nieuwe vertalingen.

De voordelen
Dankzij vertaalgeheugens kan de uniformiteit van de terminologie in de tekst gewaarborgd worden, met als resultaat een betere vertaling. Uiteindelijk doel is om het vertaalproces te versnellen, een grotere uniformiteit en consistentie te verkrijgen en databases de creëren, die weer als basis kunnen dienen voor toekomstige projecten.

Wanneer is een vertaalgeheugen handig?
Vertaalgeheugens worden per klant of project aangemaakt om, op termijn, van kosten-batenvoordelen te kunnen profiteren. Het werken met vertaalgeheugens leent zich bij uitstek voor technische vertalingen, zoals handleidingen en separate installatie-, montage- en veiligheidsinstructies. 

tabel-cat-tools-jpg.jpg

Hoe werkt een vertaalgeheugen?
Tijdens het vertaalproces wordt de database voortdurend ‘afgetast’ om te controleren of een zin of term al eerder is vertaald. Is dat zo, dan verschijnt deze vertaling automatisch in beeld. Deze nieuwe zin hoeft overigens niet 100% hetzelfde te zijn als de gevonden match uit het geheugen, maar kan er grotendeels op lijken. Het is dan de taak van de vertaler deze voorgestelde vertaling te redigeren. Voordeel is dat deze zin niet helemaal opnieuw vertaald hoeft te worden.
Ieder vertaalgeheugen is uniek en wordt per klant en per taalcombinatie bijgehouden en opgeslagen. Het is dus klantafhankelijk en wordt dan ook niet voor andere klanten of bedrijven gebruikt. 

Links ziet u de brontaal (de te vertalen Duitse tekst) en rechts de doeltaal (de Engelse vertaling). Achter iedere zin staat het percentage dat de brontekst overeenkomt met een eerdere vertaalde brontekst: 100% match of context match (CM) resp. een percentage tussen 50% en 99% (Fuzzy Match).

Behalve dat het vertaalproces versneld wordt, is consistentie in woordgebruik gegarandeerd. Wanneer een vertaalgeheugen eenmaal de goede termen bevat, dan komen deze in het geheugen steeds weer naar boven.

Een laatste, zeker niet onbelangrijk punt is dat de vertaling goedkoper wordt. Voor alle tekst die geheel of grotendeels ‘matcht’, betaalt de klant een lager tarief dan voor nieuwe, unieke tekst. Naarmate het vertaalgeheugen groeit, zullen er meer matches ontstaan en zal de vertaling goedkoper worden. 


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>