Disclaimer

Privacybeleid
AgroLingua B.V. ontvangt alleen persoonsgegevens via haar websites als deze worden aangeleverd door gebruikers die vrijwillig gebruikmaken van de on-line formulieren en links. Bovendien kan er automatisch informatie van de browsers van gebruikers, zoals IP-adressen en domeinnamen, worden verzameld door de server van AgroLingua B.V. ter analyse door AgroLingua B.V. voor statistische doeleinden. Door gebruik te maken van de website van AgroLingua B.V., stemmen gebruikers in met het verzamelen en gebruik van deze informatie door AgroLingua B.V. zal persoonsinformatie die op deze manier is verzameld niet verkopen of verhuren. AgroLingua B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor het beveiligen van de persoonsgegevens die op deze manier aan AgroLingua B.V. bekend zijn gemaakt en voor het voorkomen dat deze bekend worden gemaakt aan derden. Door op links naar andere websites te klikken, krijgen de gebruikers te maken met het privacybeleid van de desbetreffende andere sites. AgroLingua B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke websites waarnaar links worden aangeboden. AgroLingua B.V. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Disclaimers voor andere derdenlinks
AgroLingua B.V. biedt links naar websites aan als service voor haar klanten en andere gebruikers van haar website. Het feit dat links naar sites van externe organisaties worden aangeboden betekent niet dat AgroLingua B.V.  het eens is met de desbetreffende organisatie of deze ondersteunt. AgroLingua B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat op andere websites is geplaatst, is niet verantwoordelijk voor het niet werken van links en kan te allen tijde en zonder kennisgeving een link verwijderen. AgroLingua B.V. behouden zich het recht voor een aanvraag voor het plaatsen van een externe link af te wijzen.

Disclaimer voor sites van AgroLingua B.V.
Omdat de aard van het internet het mogelijk maakt links van de ene site naar een andere te maken zonder dat de host van de site hiervan op de hoogte is, kan AgroLingua B.V.  geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites die met een hyperlink naar de website van AgroLingua B.V. verwijzen. Na een desbetreffend schriftelijk verzoek zal AgroLingua B.V. echter onderzoek doen naar links naar haar website en trachten te bepalen of deze ongepast zijn of in strijd zijn met AgroLingua B.V.’s beleid, filosofie, doelstellingen en/of missie. In dergelijke gevallen zal AgroLingua B.V. trachten de link te laten verwijderen. Meldingen van ongepaste links dienen schriftelijk te worden ingediend bij AgroLingua B.V., Postbus 143, 5900 AC Venlo.

Voorwaarden voor derden om een link te plaatsen naar sites van AgroLingua B.V.
Links naar de website van AgroLingua B.V. mogen onder de volgende voorwaarden gemaakt worden:

  • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat dit AgroLingua B.V. of haar diensten in diskrediet brengt.
  • Links mogen niet de indruk wekken dat AgroLingua B.V. de sponsor van de link of de desbetreffende producten of diensten onderschrijft.
  • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat er een verkeerde voorstelling wordt gegeven van de relatie tussen de sponsor van de link en AgroLingua B.V..
  • Er mogen geen links naar de site van AgroLingua B.V. worden gemaakt vanaf sites die inhoud bevatten die niet voor alle leeftijden geschikt is of die gezien kan worden als smakeloos, beledigend, controversieel en/of die op enige andere wijze in strijd is met enig AgroLingua B.V.-beleid.
  • Het gebruik van links is op eigen risico van de gebruiker. AgroLingua B.V. doet geen uitspraken en biedt geen garanties betreffende haar websites en heeft geen verplichting tot het onderhouden van de sites van AgroLingua B.V., het aanbieden of actueel houden van de inhoud ervan of het anderszins ondersteunen van links naar een site van AgroLingua B.V..

AgroLingua B.V. Website-richtlijnen versie 1.0 (aug. 2013)

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>