Websitevertalingen

Foto websitevertalingen.jpg

AgroLingua B.V. vertaalt met grote regelmaat websites voor bedrijven uit de agrarische en technische sector. De te vertalen websitetekst wordt bij voorkeur in bewerkelijk formaat (MSWord, Excel) aangeleverd. We kunnen de tekst tijdens het vertaalproces een wat meer commercieel of meer informatief karakter geven, net zoals u dat wenst.
Op verzoek kunnen wij de webteksten on-line vertalen. Nadeel is dat dit veel tijdrovender is en een extra revisiefase vraagt; Van spellingcheckers en geheugens kunnen we in dat geval geen gebruik maken.   Online-websitevertalingen voeren wij dan ook uitsluitend op uurbasis uit. Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde tijd, stellen wij voor om een halve dag online te vertalen en daarna het resultaat te evalueren, voordat we de gehele vertaling verder gaan afronden.

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>