AgroLingua vertaalt Europaboek “Beautiful Europe”

cover_beautiful_europe_front.jpg

Venlo, oktober 2012 - In opdracht van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap verzorgde AgroLingua de Engelse vertaling van het 152 pagina's tellende Europaboek "Mooi Europa".

Het Europaboek is een project van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Het idee achter dit prachtige boekwerk is een indruk te krijgen van de meest toonaangevende Europese cultuurlandschappen, per land gerangschikt. Een semiwetenschappelijk rapport wordt als bijlage bij het boek gevoegd. Hierin staat waar de gevaren voor het Europese landschappelijke erfgoed vandaan komen en wie of wat er moet veranderen om het tij te keren.
Het boek zal samen met het rapport uitgereikt worden aan alle Europarlementariërs, eurocommissarissen, Europese persbureaus en nationale regeringen.
Valentijn te Plate van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: De prachtige Europese cultuurlandschappen verdienen onze zorg en bescherming. Dit is zeker van belang aan de vooravond van grote klimatologische veranderingen, waarbij onze flora en fauna - 'opgesloten' in laatste natuurgebieden of reservaten - gedwongen wordt zich aan te passen aan de veranderende klimaatgordels. Planten en dieren zullen de door ons bedachte reservaten en parken moeten verlaten, op zoek naar nieuwe woonoorden, een weg zoekend door ons agrarische cultuurlandschap.
Het is van belang deze boodschap helder en duidelijk onder de aandacht te brengen van de relevante Europese beleidsmakers. Dankzij de vakkundige vertaling van AgroLingua zal het boek en rapport 'Beautiful Europe' uitstekend in staat zijn dit onder de aandacht te brengen.
Sharanne Janssen van AgroLingua: De overtuigend geschreven teksten en het prachtige beeldmateriaal nodigen uit tot actie. Wij zijn zeer vereerd dat wij deze vertaling van zo'n bijzonder project hebben mogen verzorgen.

<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>