AgroLingua en Handboek BeP optimale samenwerking!

AgroLingua en Handboek BeP optimale samenwerking!

AgroLingua is de vaste vertaalpartner van het drietalige Handboek BeP (Bloemen en Planten). Jos van Kleef, directeur AgroLingua, had de eer om het voorwoord van de uitgave 2014 te schrijven.

U kunt dit handige naslagwerk bestellen via info@handboekbep.nl

Terug naar nieuws