Wij zijn uw specialist voor

vertalingen in de veehouderij

Veehouderij

De veehouderij staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Enerzijds zal de ommezwaai naar meer duurzaamheid moeten worden gemaakt. Anderzijds moeten ondernemers in deze sector inspelen op de ontwikkelingen rond automatisering, digitalisering en internationalisering van de markt. Stuk voor stuk onderwerpen die vragen om een vakkundige vertaling in het Engels, Duits, Spaans of een andere vreemde taal. Een vertaling die bovendien is gemaakt door professionals die weten wat er speelt in de agrarische sector zoals bij vertaalbureau Agrolingua.


Offerte aanvragen Doe een gratis proefvertaling

Duurzaam en diervriendelijk

Dierwelzijn en diergezondheid is een van de speerpunten in het beleid van de Nederlandse overheid. De veehouderij moet diervriendelijker en duurzamer worden. Dat wil zeggen dat ondernemen in de agrarische sector gepaard moet gaan met respect voor dier, mens en milieu. Verschillende klimaat- en milieumaatregelen maken daarom deel uit van de plannen van de overheid. Zo moeten veehouders streven naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak. Ook moeten zij het gebruik van antibiotica terugdringen.

Dergelijke maatregelen vragen onder meer om aanpassingen in de stalinrichting en het veevoer. Voor de melkveehouderij geldt daarnaast dat zij zich internationaal aan de regels moeten houden. Zo moeten zij ervoor zorgen dat zij onder het Europees fosfaatplafond blijven. Hetgeen betekent dat zij de mestuitstoot beperken en de veestapel niet mogen laten groeien.

Toekomstgericht innoveren is duurzaam innoveren

Agri & Food is een topsector in Nederland. Doel is om wereldwijd uit te blinken in innovatie en voedselproductiviteit. Innovatie die gericht is op duurzaam ondernemen is binnen de agrarische sector bepalend voor de toekomst. Voor de varkenshouderij is het bijvoorbeeld van groot belang om de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s te verminderen in de regio's waar zij ruim zijn vertegenwoordigd. Toekomstgericht innoveren is in deze sector, maar ook in de melkveehouderij en de pluimveehouderij synoniem voor duurzaam innoveren.

Supermarkten zijn van grote invloed op deze switch naar duurzaamheid. Zij hebben dagelijks te maken met kritische en veeleisende consumenten. Die willen tegenwoordig zonder schuldgevoel consumeren. Zij zien koeien het liefst grazen in de wei en zien varkens of kippen graag leven in een dier- en milieuvriendelijke stal. Om het vertrouwen van de consument ook in de toekomst te waarborgen, is duurzaam ondernemen dus van groot belang.

Vertaling voor de veehouderij

Of uw bedrijf zich nu richt op de export of op de binnenlandse markt, er zijn genoeg redenen te bedenken om een vertaling te laten maken. Vertaalbureau Agrolingua is gespecialiseerd in het maken van een vertaling in onder meer het Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans en Pools voor de agro-food sector. Dat kan een vertaling zijn van een handleiding over voerautomatisering in de veehouderij of over klimaatbeheersing in de stal.

Ook maken wij regelmatig vertalingen voor producten en systemen die zijn bestemd voor de pluimveehouderij, rundveehouderij en varkenshouderij. Uitgangspunt bij het maken van een vertaling is dat de doeltaal de moedertaal is. Onze vertalers zijn native speakers die een tekst met het juiste taalgevoel weten om te zetten in de taal die u wenst.

Ontdek zelf de voordelen van AgroLingua

Wil je meer informatie over de diensten van AgroLingua? Wij staan je graag persoonlijk te woord. Neem gerust contact met ons op!