VEROVER DE RUSSISCHE MARKT MET DE JUISTE AGRARISCHE TERMINOLOGIE

VERTALINGEN NAAR HET RUSSISCH

Rusland staat bekend als het grootste land ter wereld qua oppervlakte. Geografisch ligt het land zowel Europa als in Azië, Ruim 70% van de totale bevolking van Rusland woont in het Europese deel. Met meer dan 140 miljoen inwoners is het commercieel gezien een interessant land, ook voor bedrijven in de agrarische sector.

Zonder de juiste vertalingen is het echter lastig om de juiste snaar te raken in Rusland. Het Russisch is een Slavische taal die gebruikmaakt van het cyrillische alfabet. Het hedendaagse Russisch kent maar liefst zes naamvallen.

Om goed te kunnen communiceren met uw Russische zakenpartners is het van belang om uw documentatie in het Russisch te laten vertalen. AgroLingua zorgt voor een uitstekende vertaling van uw laboratoriumprotocollen voor diergenetica of zaadveredeling, maar ook voor websites, technische handleidingen en keuringsrapportages.