VERTAALBUREAU NEDERLANDS

AGRARISCHE VERTALINGEN NAAR HET NEDERLANDS

Vertaling naar het Nederlands belangrijk in innovatieve agro-food sector


Wist u dat het Nederlands een van de 40 meest gesproken talen ter wereld is? Vindt u dat verwonderlijk? Het aantal personen dat wereldwijd Nederlands spreekt, wordt geschat op ongeveer 30 miljoen. 

Het merendeel daarvan komt natuurlijk uit Nederland of België. In totaal spreken op het kleine stukje aarde dat Nederland en Vlaanderen op de landkaart innemen, zo'n 23,5 miljoen mensen Nederlands.

Ook in landen als Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het Nederlands een officiële taal. Tel daar de 1 miljoen Nederlanders en een paar honderdduizend Belgen die in het buitenland wonen bij op, plus de personen uit de voormalige kolonies die (nog) Nederlands spreken en die plek in de top 40 is direct verklaard.


Offerte aanvragen

Vertalen naar het Nederlands

Vertaalbureau Agrolingua maakt niet alleen agrarische vertalingen vanuit het Nederlands naar vreemde talen als het Engels, Spaans, Duits, Portugees, Pools of Russisch.

Teksten worden ook vanuit allerlei vreemde talen naar het Nederlands vertaald. Daar is veel behoefte aan. Binnen de agrarische sector volgen de technologische ontwikkelingen elkaar namelijk in rap tempo op. De landbouw vindt allang niet meer alleen op het land plaats. Binnen de sector zijn ook allerlei high-tech bedrijven actief.


Up-to-date blijven

Modern agrarisch ondernemerschap bekent dan ook dat u kennis moet hebben van automatisering, digitalisering en robotisering. Om een modern agrarisch bedrijf te runnen, moeten ondernemers continu up-to-date zijn. Het is van belang om de laatste technologische ontwikkelingen op de voet te volgen.

Dat vraagt regelmatig om een agrarische vertaling naar het Nederlands van belangrijke informatie die wordt gepubliceerd in een vreemde taal. Vertaalbureau Agrolingua maakt daarom regelmatig vertalingen van handleidingen voor machines en werktuigen of bijvoorbeeld over klimaatbeheersing in de stal. Ook vertalen wij brochures, websites en andere relevante informatie voor ondernemingen uit de agrarische sector zoals de veehouderij, tuinbouw en fruitteelt.


Doeltaal is moedertaal bij vertaling

Een vertaler van vertaalbureau Agrolingua werkt volgens het moedertaalprincipe. Dit houdt in dat bij vertalingen de moedertaal de doeltaal is. De vertaler is dus altijd een native speaker. Bij vertalingen naar de Nederlandse taal is de moedertaal dus het Nederlands.

Moedertaalsprekers zijn uitstekend in staat om een tekst vakkundig en met het juiste taalgevoel te vertalen. Zij zijn op de hoogte van de culturele en regionale verschillen binnen het taalgebied. Vertalen is nu eenmaal meer dan het louter omzetten van losse woorden of zinnen van het ene idioom naar het andere.

Om een goede agrarische vertaling te maken, is kennis van de sector uiteraard een voorwaarde. Onze vertalers weten precies wat er in de sector speelt en beheersen de specifieke vakterminologie voor de juiste vertaling.