Cartoon haan en varken | Het vertalen van InDesign-bestanden

InDesign-bestanden vertalen

Veel drukwerk en digitale publicaties worden opgemaakt met het desktoppublishingprogramma Adobe InDesign. De standaardindeling voor InDesign-bestanden is INDD. Bestanden kunnen echter ook worden geëxporteerd als IDML-bestand (InDesign Markup Language). Zo'n IDML-bestand kan in vertaalsoftware worden geïmporteerd en vervolgens worden vertaald. Het voordeel hiervan is dat er rechtstreeks in de opmaak wordt vertaald. De dtp'er heeft na vertaling daardoor minder werk met het opmaken van de folder, het magazine of het boek dan wanneer de tekst wordt vertaald in een Word-document en de dtp'er alle tekst regel voor regel moet kopiëren naar zijn ontwerp in InDesign.

Voorbereiding
Het IDML-bestand dat ter vertaling wordt geëxporteerd dient alleen de tekst te bevatten die moet worden vertaald. Hiermee wordt voorkomen dat er na het importeren van het bestand tekst in de vertaalsoftware wordt weergegeven die niet hoeft te worden vertaald. Vertaalsoftware als SDL Trados Studio of MemoQ is overigens geen vertaalmachine zoals Google Translate. Vertaalsoftware ondersteunt de vertaler wel bij het vertalen, maar de vertaler maakt zelf de vertaling.
De vertaalsoftware deelt alle tekst op in segmenten. Deze segmenten worden tijdens het vertalen opgeslagen in het vertaalgeheugen. Segmenteren gebeurt automatisch; daar heeft de vertaler geen invloed op. Een goede segmentering is belangrijk om het vertaalgeheugen 'zuiver' te houden. Houd hier dus rekening mee bij het opmaken in InDesign.
Voor het vertalen van InDesign-bestanden is het slim om zoveel mogelijk te voorkomen dat er tekst rechtstreeks in de afbeelding staat. Deze teksten zijn niet-bewerkbaar en worden niet automatisch weergegeven in de vertaalsoftware. Als deze teksten toch dienen te worden vertaald, meldt dit dan aan ons. Zorg er dan voor dat deze als bewerkbare tekst in het InDesign-bestand staan. Mocht niet dit mogelijk zijn, dan wordt de vertaling door ons apart geleverd in een Word-document.

Verschillen in tekstlengte
Elke taal is anders en hoe kort en bondig een vertaler ook probeert te schrijven, een vertaling neemt vaak meer ruimte in dan de originele tekst. Over het algemeen kan ervan worden uitgegaan dat een vertaling tussen 10 en 25% meer ruimte nodig heeft. Het is verstandig om bij het opmaken van de originele tekst al te bedenken hoe u hiermee wilt omgaan. Kiest u ervoor om de lettergrootte, afbeeldingen of spatiëring te verkleinen? Zelfs als hier rekening mee wordt gehouden, dient na het vertalen de lay-out nog worden nagelopen, omdat er altijd verschuivingen kunnen optreden door het verschil in tekstlengte.

Vertalen van IDML-bestanden
Belangrijk om te weten is dat in vertaalsoftware alleen de te vertalen tekst zichtbaar is. Deze wordt dikwijls niet in chronologische volgorde weergegeven. Daarom heeft de vertaler altijd een pdf van het InDesign-document nodig. Zo kan de vertaler zich een voorstelling maken van het document en kan hij zien welke tekst waar over gaat en waar de tekst in het document komt te staan. Dit komt de kwaliteit van de vertaling alleen maar ten goede.

Mooi eindresultaat
Het creëren van een goed eindproduct vereist teamwerk. Daarom bieden wij bij drukwerk ook nog een gratis proofreading op onze vertaling aan. Een extra service, omdat wij er zeker van willen zijn dat er met accenten, woordafbrekingen en kleine tekstuele aanpassingen niets is misgegaan. Hiervoor ontvangen wij graag binnen drie werkweken het opgemaakte document met onze vertaling als pdf-bestand. Zo komen wij samen tot een mooi eindresultaat.

© Vertaalbureau AgroLingua BV

Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.