ISO 17100: Zo vindt u een erkend vertaalbureau

In Europa worden jaarlijks enkele miljarden euro’s uitgegeven aan de vertaalsector die aan meer dan 100 000 mensen werk biedt. Goede vertalingen van boeken, handleidingen, websites, brieven, nieuwsbrieven, persberichten, contracten, blogs en andere soorten teksten zijn immers in diverse talen altijd hard nodig. Maar hoe wilt u op de onoverzichtelijke markt van vertaaldiensten zien, welk vertaalbureau écht aan uw eisen voldoet? Aangezien elk bedrijf zijn eigen werkmethoden heeft, kan een potentiële klant het kwaliteitsniveau vaak niet inschatten. En een aantrekkelijke website is ook geen garantie voor succes. Er is echter één duidelijk hulpmiddel om de keuze voor een bepaald vertaalbureau makkelijker te maken.

Om in de vertaalsector overal ter wereld gelijke standaarden te hebben, werd in 2015 een voorheen alleen in Europa geldende norm, EN 15038, aangepast en opnieuw uitgegeven als ISO 17100. Dit betekent dat een vertaalbureau in Nederland, Duitsland, Frankrijk of een ander land aan dezelfde voorwaarden voor certificering moet voldoen als een vertaaldienst uit de VS, Japan, Zuid-Afrika of Australië.

Om in het bezit van de ISO 17100-certificering te kunnen komen, moeten alle medewerkers van het vertaalbureau - dus niet alleen vertalers, maar ook projectmanagers en revisoren - over de kwalificaties en deskundigheid beschikken die bij deze norm worden vereist. U kunt er dus zeker van zijn dat u samenwerkt met bekwame vakspecialisten wanneer u kiest voor een ISO 17100-gecertificeerd bedrijf. Ook Vertaalbureau AgroLingua heeft deze internationale kwaliteitsnorm. In deze blog geven we uitleg welke waarde deze richtlijn voor u heeft.

Offerte aanvragen Doe een gratis proefvertaling

Hoge eisen

ISO 17100 garandeert dat wij als erkend vertaalbureau voldoen aan noodzakelijke eisen met betrekking tot ons management, onze vertalingen en onze kwaliteitscontrole. Deze certificering omvat mondiaal geldende richtlijnen voor vertaaldiensten en stelt hoge vorderingen aan de taal, de stijl en de consequentheid van de terminologie.

Wij hebben een gedefinieerd en volledig gedocumenteerd werkproces dat in alle projectfasen wordt gecontroleerd en beoordeeld, dus vanaf de eerste aanvraag van de klant tot en met het leveren van de vertaling(en). Zo gaan altijd native speakers met uw vertalingen aan de slag en het zijn ook native speakers, die de teksten op spelling, interpunctie, zinsbouw, grammatica en juistheid controleren.

Het grote voordeel van een erkend vertaalbureau: Iedereen die aan een vertaalopdracht meewerkt, is deskundig, gekwalificeerd, ervaren en voldoet aan alle criteria van ISO 17100.


Kwaliteit vanaf het eerste moment

Waar moet een erkend vertaalbureau zoals AgroLingua bijvoorbeeld op letten? Voor de certificering ISO 17100 is het noodzakelijk dat bepaalde procedures worden toegepast. Enkele belangrijke punten zijn:

Deskundigheid en procesmanagement:

Een vertaalbureau moet kunnen aantonen dat de werknemers niet alleen beschikken over recente kennis maar ook continu worden bijgeschoold. Bovendien moet de complete workflow transparant kunnen worden uitgelegd.

Informatie- en dataveiligheid:

Tussen het vertaalbureau en de klant moeten afspraken worden gemaakt met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie. Bovendien moet het duidelijk zijn, hoe de gegevens van klanten vertrouwelijk worden behandeld en beschermd, o.a. door IT-systemen en encryptie.

Servicemanagement:

Er moet voor worden gezorgd dat klanten vanaf het eerste moment, dus als ze contact opnemen, kwaliteit krijgen. Daarom moet het transparant zijn, hoe inkomende bestellingen worden georganiseerd, hoe aanvragen worden doorgestuurd en hoe offertes worden gemaakt.


Op eigen voorschriften letten

Factureringsprocedure:

Aangezien elk land uiteenlopende fiscale en formele regels heeft voor facturering, moet overeenstemmend met ISO 17100 duidelijk zijn, volgens welke voorschriften facturen worden opgemaakt. Dat geldt voor het hele facturatieproces en de aanmaningstermijnen.

Compliance:

De term compliance beschrijft het proces van voortdurend controleren of deze voorschriften worden nageleefd en hoe er moet worden omgegaan met overtredingen.

Continuïteit:

Nadat het certificaat is verleend, wordt er jaarlijks een opvolgingsaudit uitgevoerd. Tijdens die bezoeken wordt beoordeeld of de organisatie nog steeds aan de eisen van de norm voldoet.


De vertalers van AgroLingua inschakelen voor uw vertalingen

Vertaalbureau AgroLingua neemt het vertalen van teksten binnen de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren zeer serieus. Daarom werken wij uitsluitend met native speakers voor uw vertalingen en met medewerkers, die aan alle eisen van ISO 17100 voldoen. Ook heeft iedere vertaler affiniteit met de agrarische sector, wat het mogelijk maakt om de juiste match te maken tussen de vertaler en de opdracht.

Benieuwd naar onze vertaaldiensten en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering