vertaalgeheugen

Vertaalgeheugen (CAT-tools)

Wilt u uw teksten vertalen? Natuurlijk kunt u deze zelf, handmatig, vertalen. Maar u kunt ook gebruikmaken van een vertaalgeheugen. Dit is geen Google Translate, maar een op zichzelf staande software die het vertalen van uw teksten gemakkelijker maakt. Maar wat is een vertaalgeheugen dan wel?

Vrijwel elk erkend vertaalbureau maakt gebruik van een vertaalgeheugen of meerdere vertaling tools. In dit blog staan wij stil bij:
  • Wat, wanneer, hoe en waarom?
  • Wat is een vertaalgeheugen?
  • De voordelen van een vertaalgeheugen
  • Wanneer is een vertaalgeheugen handig?
  • Hoe werkt een vertaalgeheugen?


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van AgroLingua? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Vrijblijvend offerte aanvragen


Wat, wanneer, hoe en waarom?

Met geavanceerde vertaalgeheugens als SDL Trados Studio, MemoQ, Déjà Vu en Wordfast kan het vertaalproces worden geoptimaliseerd, met als resultaat maximale consistentie in de gebruikte terminologie en een betere kwaliteitswaarborg.

Wat is een vertaalgeheugen?

Een vertaalgeheugen is een database waarin begrippen, terminologie, zegwijzen, zinnen en zinsdelen (zogenaamde segmenten) uit de brontaal (de taal waaruit wordt vertaald) en de doeltaal (de taal waarin wordt vertaald) samen worden opgeslagen. Op deze manier kunnen zinnen uit eerdere vertalingen gebruikt worden als basis voor nieuwe vertalingen.

De voordelen van een vertaalgeheugen

Dankzij vertaalgeheugens kan de uniformiteit van de terminologie in de tekst worden gewaarborgd, met als resultaat een betere vertaling. Uiteindelijk doel is om het vertaalproces te versnellen, een grotere uniformiteit en consistentie te verkrijgen en databases de creëren, die weer als basis kunnen dienen voor toekomstige projecten.

Wanneer is een vertaalgeheugen handig?

Vertaalgeheugens worden per klant of project gemaakt om, op termijn, van kosten-batenvoordelen te kunnen profiteren. Het werken met vertaalgeheugens leent zich bij uitstek voor technische vertalingen, zoals handleidingen en aparte installatie-, montage- en veiligheidsinstructies.

Hoe werkt een vertaalgeheugen?

Tijdens het vertaalproces wordt de database voortdurend doorzocht om te controleren of een zin of term al eerder is vertaald. Is dat zo, dan verschijnt deze vertaling automatisch in beeld. Deze nieuwe zin hoeft overigens niet 100% hetzelfde te zijn als de gevonden match uit het geheugen, maar kan er grotendeels op lijken. Het is dan de taak van de vertaler deze voorgestelde vertaling te redigeren. Voordeel is dat deze zin niet helemaal opnieuw vertaald hoeft te worden.

Ieder vertaalgeheugen is uniek en wordt per klant en per taalcombinatie bijgehouden en opgeslagen. Het is dus klantafhankelijk en wordt dan ook niet voor andere klanten of bedrijven gebruikt.

982_1419_MA_de.docx (Translation de-DE-en-GB)*

Entfernen Sie die Transportsicherungen

87%

Remove the lifting gear.

TC+

Heben Sie die Walze (1) vorsichtig von der Palette.

79%

Carefully lift the drawbar (1) out of the transport position.

LI+
2100%2TB+
3CM3TB+

Sichern Sie den Nivellierstriegel gegen Drehen, um Verletzungen zu vermeidenTC+

Lösen Sie die Schrauben (2) (M16x50-8.8)

86%

Loosen the bolts (2)

TC+

Lösen Sie die Sicherung.

83%

Loosen the nut.

LI+

Drehen Sie den Nivellierstriegel in Arbeitsposition.

75%

Turn the frame into the working position.

LI+

Ziehen Sie die Schrauben (2) handfest an.

71%

Hand-tighten the hose-clamp (2)

LI+

Links ziet u de brontaal (de te vertalen Duitse tekst) en rechts de doeltaal (de Engelse vertaling). Achter iedere zin staat het percentage dat de brontekst overeenkomt met een eerdere vertaalde brontekst: 100% match of context match (CM) resp. een percentage tussen 75% en 99% (Fuzzy Match).

Behalve dat het vertaalproces wordt versneld, is consistentie in woordgebruik gegarandeerd. Wanneer een vertaalgeheugen eenmaal de goede termen bevat, dan komen deze in het geheugen steeds weer naar boven.

Een laatste, zeker niet onbelangrijk punt is dat de vertaling goedkoper wordt. Voor alle tekst die geheel of grotendeels ‘matcht’, betaalt de klant een lager tarief dan voor nieuwe, unieke tekst. Naarmate het vertaalgeheugen groeit, zullen er meer matches ontstaan en zal de vertaling goedkoper worden.

Wilt u uw teksten voor de agrarische sector laten vertalen? Vraag dan een offerte aan:

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering