logo

Vertaalgeheugen (CAT-tools)

Wat, wanneer, hoe en waarom?
Met geavanceerde vertaalgeheugens als SDL Trados Studio, MemoQ, Déjà Vu en Wordfast kan het vertaalproces worden geoptimaliseerd, met als resultaat maximale consistentie in de gebruikte terminologie en een betere kwaliteitswaarborg.

Wat is een vertaalgeheugen?
Een vertaalgeheugen is een database waarin begrippen, terminologie, zegwijzen, zinnen en zinsdelen (zogenaamde segmenten) uit de brontaal (de taal waaruit wordt vertaald) en de doeltaal (de taal waarin wordt vertaald) samen worden opgeslagen. Op deze manier kunnen zinnen uit eerdere vertalingen gebruikt worden als basis voor nieuwe vertalingen.

De voordelen
Dankzij vertaalgeheugens kan de uniformiteit van de terminologie in de tekst worden gewaarborgd, met als resultaat een betere vertaling. Uiteindelijk doel is om het vertaalproces te versnellen, een grotere uniformiteit en consistentie te verkrijgen en databases de creëren, die weer als basis kunnen dienen voor toekomstige projecten.

Wanneer is een vertaalgeheugen handig?
Vertaalgeheugens worden per klant of project gemaakt om, op termijn, van kosten-batenvoordelen te kunnen profiteren. Het werken met vertaalgeheugens leent zich bij uitstek voor technische vertalingen, zoals handleidingen en aparte installatie-, montage- en veiligheidsinstructies.

Hoe werkt een vertaalgeheugen?
Tijdens het vertaalproces wordt de database voortdurend doorzocht om te controleren of een zin of term al eerder is vertaald. Is dat zo, dan verschijnt deze vertaling automatisch in beeld. Deze nieuwe zin hoeft overigens niet 100% hetzelfde te zijn als de gevonden match uit het geheugen, maar kan er grotendeels op lijken. Het is dan de taak van de vertaler deze voorgestelde vertaling te redigeren. Voordeel is dat deze zin niet helemaal opnieuw vertaald hoeft te worden.
Ieder vertaalgeheugen is uniek en wordt per klant en per taalcombinatie bijgehouden en opgeslagen. Het is dus klantafhankelijk en wordt dan ook niet voor andere klanten of bedrijven gebruikt.

982_1419_MA_de.docx (Translation de-DE-en-GB)*

Entfernen Sie die Transportsicherungen

87%

Remove the lifting gear.

TC+

Heben Sie die Walze (1) vorsichtig von der Palette.

79%

Carefully lift the drawbar (1) out of the transport position.

LI+
2100%2TB+
3CM3TB+

Sichern Sie den Nivellierstriegel gegen Drehen, um Verletzungen zu vermeidenTC+

Lösen Sie die Schrauben (2) (M16x50-8.8)

86%

Loosen the bolts (2)

TC+

Lösen Sie die Sicherung.

83%

Loosen the nut.

LI+

Drehen Sie den Nivellierstriegel in Arbeitsposition.

75%

Turn the frame into the working position.

LI+

Ziehen Sie die Schrauben (2) handfest an.

71%

Hand-tighten the hose-clamp (2)

LI+

Links ziet u de brontaal (de te vertalen Duitse tekst) en rechts de doeltaal (de Engelse vertaling). Achter iedere zin staat het percentage dat de brontekst overeenkomt met een eerdere vertaalde brontekst: 100% match of context match (CM) resp. een percentage tussen 75% en 99% (Fuzzy Match).

Behalve dat het vertaalproces wordt versneld, is consistentie in woordgebruik gegarandeerd. Wanneer een vertaalgeheugen eenmaal de goede termen bevat, dan komen deze in het geheugen steeds weer naar boven.

Een laatste, zeker niet onbelangrijk punt is dat de vertaling goedkoper wordt. Voor alle tekst die geheel of grotendeels ‘matcht’, betaalt de klant een lager tarief dan voor nieuwe, unieke tekst. Naarmate het vertaalgeheugen groeit, zullen er meer matches ontstaan en zal de vertaling goedkoper worden.Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.