Vertaalbureau Agrolingua | Vertaalmachine gebruiken of toch niet?

Wanneer wel en wanneer geen vertaalmachine?

Wanneer wel en wanneer geen vertaalmachine?

Als u het Agrolingua vraagt, dan kunt u online-vertaalmachines gebruiken om grofweg een indruk te krijgen van de inhoud van bijvoorbeeld een e-mail of website in een vreemde taal. Vertalingen van publieke teksten zoals websites, brochures, handleidingen en andere officiële documenten kunt u beter aan vertaalspecialisten overlaten. De Google Translate-app is leuk voor op vakantie. 

Contextafhankelijk vertalen
Vertaalmachines en -apps kunnen (nog) niet contextafhankelijk vertalen. Neem bijvoorbeeld de tekstpassage uit voorbeeld 1: een stuk tekst met het homoniem (1) stropdas. In de eerste zin wordt met stropdas een kledingstuk bedoeld; in de tweede zin betreft het een vakterm uit de fruitteelt. Zoals u ziet, kan de vertaalmachine – in ons voorbeeld Google Translate – dit onderscheid niet maken. Bekijk de voorbeelden en overtuig uzelf.

1) Homoniemen zijn woorden die op dezelfde wijze uitgesproken worden en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen hebben.

Voorbeeld 1: Vertaling NL-DE met vakjargon uit de fruitteelt

Brontekst

Fruittelers bang voor stropdas
De stropdas is chic bij mensen, maar voor de fruitteler is het minder. Het is een streep op de appel, die ontstaat door vorst.

Google

Obstbauern fürchten Krawatte
Die Krawatte ist chic in Menschen, sondern auch für die Obstbauern ist geringer. Es ist eine Linie auf dem Apfel, der durch Frost entsteht.

AgroLingua

Obstbauern fürchten Zungen
Die Krawatte ist schick, Zungen hingegen sind für Obstbauern weniger angenehm. Es handelt sich um einen Streifen auf dem Apfel, der von Frost hervorgerufen wird.

Hieronder nog een drietal voorbeelden van Duitse en Engelse vertalingen van tekstpassages uit achtereenvolgens de agrotechniek, de intensieve veehouderij en de champignonteelt, vertaald door Google Translate en door AgroLingua.


Voorbeeld 2: Vertaling NL-DE met vakjargon uit de agrotechniek

Brontekst

Korrelpersen zijn te combineren met een matrijswisselsysteem, een automatische rolverstelling of een rolslipcontrole voor sliploze afstelling van de rollen tijdens productie. Ook de laatste optie draagt bij aan een langere levensduur van de matrijzen en verbetert de regeling van stoom- en vloeistofdosering.

Google

Grain Pressen mit einer Druckwechselsystem, einer automatischen oder einer rolverstelling rolslipcontrole für rutschfreie Einstellung der Walzen während der Produktion kombiniert werden. Auch die letztere Möglichkeit zu einer längeren Lebensdauer der Formen bei und verbessert die Steuerung der Dampf-und Flüssigkeitsdosierung.

AgroLingua

Die Pelletierpressen können mit einem Matrizenwechselsystem, einer automatischen oder einer Rutschkontrolle für eine rutschfeste Einstellung der Koller während der Produktion kombiniert werden. Auch die zuletzt aufgeführte Option verlängert die Lebensdauer der Matrizen und verbessert die Regelung der Dampf- und Flüssigkeitsdosierung.


Voorbeeld 3: Vertaling NL-GB met vakjargon uit de veehouderij

Brontekst

De besmetting van het ene op het andere kwartier gaat altijd buitenom. Dat wil zeggen via het slotgat in de speen.

Google

The contagion from one to the other quarter is always outside. I.e. through the lock hole in the teat.

AgroLingua

Infection from one quarter to another always spreads externally. That means via the teat meatus.


Voorbeeld 4: Vertaling NL-GB met vakjargon uit de champignonteelt

Brontekst

Vuurtje stoken
Als teler wilt u een compost met voldoende activiteit op het juiste moment. Een inactieve compost resulteert veelal in een niet spontane uitgroei van de knoppen (2), vertraging van de vlucht (3) en minder-kwaliteit-champignons. De mate van gewenste activiteit is afhankelijk van de oogstmethode. Machinale oogsters willen tijdens de uitgroei van de vlucht forse activiteit, zodat men royaal op de champignons kan sproeien. Handoogster daarentegen, die niet sproeien op de champignons, willen een wat rustigere compost en beheerste activiteit, anders groeien de champignons te snel.

Google

Fire ignited
If you want a grower compost with sufficient activity at the right time. An inactive compost usually results in a non-spontaneous outgrowth of the buttons, flight delay and less quality mushrooms. The degree of desired activity is dependent on the harvesting method. Like mechanical harvesters during the outgrowth of the flight considerable activity, so that the mushrooms can spray generously. Handoogster other hand, that does not spray the mushrooms, want a quieter compost and controlled activity, otherwise the mushrooms grow too fast.

AgroLingua

Fanning the flames
The ideal situation for a grower is compost with enough activity at the right time. Inactive compost often gives less spontaneous development of the pinheads, a delayed flush and lower quality mushrooms. The required degree of activity depends on the harvesting method. Farms that harvest mechanically want high activity while the flush is developing so that plenty of water can be sprayed on the mushrooms. On the other hand, manual harvesting farms prefer a calmer and more controlled degree of activity, otherwise the mushrooms grow too fast.

2) Knoppen zijn het voorstadium van champignons en ontstaan uit het mycelium van doorgroeide compost.
3) De champignons groeien niet continu door, maar verschijnen in wekelijkse vluchten. Een dergelijke vlucht is te omschrijven als een oogstperiode.


Zoals deze voorbeelden laten zien, kunnen Google Translate-vertalingen verkeerd begrepen of geïnterpreteerd worden met alle mogelijke consequenties van dien. Dus: bezint eert gij begint.

Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.