Zeeuwse klei

Zo’n dertig jaar geleden was er eens een klein Zeeuws meisje dat, als je haar vroeg wat ze later wilde worden, steevast antwoordde: ‘boerin’. Ach, wist zij veel dat je dit zelfs in Zeeland niet zomaar wordt als je wiegje niet op een boerderij stond.

In de Zeeuwse klei verzonken
Het meisje groeide op en werd met een tienermeisje ook een paardenmeisje, waardoor de liefde voor het boerenleven en voor dieren verder groeide. Ze had al jong vakantiebaantjes bij agrarische bedrijven en was niet bang voor vuile handen. Op de middelbare school rolde uit menige beroepskeuzetest ‘iets agrarisch’ of ‘iets met dieren’, en vele open dagen van agrarische hogescholen en de landbouwuniversiteit werden bezocht. Maar Zeeuws Meisje was niet voor niets een Zeeuws meisje; haar voeten zaten veel te diep in de Zeeuwse klei verzonken en ze werd uiteindelijk paramedicus in een Zeeuws ziekenhuis.

Uitslag beroepskeuzetest: iets met taal
Vele jaren later besloot Zeeuws Meisje, die allang een Zeeuwse vrouw was geworden, om toch een droom na te jagen. Nee, ze schreef geen brief naar Boer zoekt vrouw, want ze was al getrouwd – zij het niet met een boer. Het had te maken met nog een andere uitslag van de beroepskeuzetesten van de middelbare school vroeger: ‘iets met taal’.

Teksten over suikerbieten, hommels en melkkoeien
En zo werden er na twintig jaar opnieuw open dagen bezocht, dit keer van ITV, de hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht. Vertaler Engels wilde ze worden en het provinciaaltje verliet bijna wekelijks haar provincie om in de grote stad colleges te volgen. Het studeren beviel wonderwel en voor ze het wist zat ze in het vierde jaar en werd het tijd om een stage te zoeken. Een aardige klasgenoot raadde haar een vertaalbureau in Limburg aan: AgroLingua, een agrarisch vertaalbureau! Meteen bij de eerste opdracht klikte het tussen de wannabe-boerin en de tekst, die over de bloemetjes en de bijtjes – of nou ja: hommels – in tuinbouwkassen ging. Meer teksten over de tuinbouw volgden en er kwam een tekst over melkkoeien, die sprak ook tot de boerinnenverbeelding. Het onderwerp suikerbieten vertaalde ook lekker weg; die doen het trouwens uitstekend op de Zeeuwse klei …

Zaaien: inlezen in de materie
Het mooie – en natuurlijk precies de bedoeling van een stage – was dat er bij elke tekst weer iets te leren viel. Zeeuws Meisje werd niet alleen beter, efficiënter, klantgerichter en (een heel klein beetje) sneller in vertalen, ze werd ook iedere keer wijzer. Niet alleen door de informatie in de tekst zelf (‘Tjonge, die hommels zijn zelfs dubbel nuttig!’), maar ook door de zoektocht naar meer informatie en de juiste terminologie over het onderwerp (‘Oké, dus in het Nederlands kennen we vertical farming ook als vertical farming.’)

Herkenning en erkenning
Na zaaien komt oogsten en na vertalen publiceren. Een goed eindproduct, dat is waar zowel een agrariër als een vertaler het allemaal voor doen. Het trotse gevoel dat ze vroeger als vakantiekracht ervoer als ze in de supermarkt een zakje uien zag dat in háár bedrijf was verpakt, was nog niets vergeleken met het gevoel dat het teruglezen van haar vertalingen op de websites van de klanten haar geeft.

Taalbeheersing, onderwerpkennis en interesse
Nu is het natuurlijk nogal overdreven om te suggereren dat erover vertalen bijna hetzelfde is als boer zíjn, want bij vertalen komt het naar schatting voor zo’n 90 procent op het beheersen van taal en (ver)taalvaardigheden aan, terwijl het voor hooguit 10 procent om kennis over het onderwerp draait. Toch, en dat is de moraal van dit verhaal, zorgen kennis over en vooral interesse voor het onderwerp wel degelijk voor betere en meer natuurlijke vertalingen.

Dit was dan het verhaal van Zeeuws Meisje die geen boerin werd maar Vertaalagrariër … of nee: Agrarisch Vertaler!

door: Jolinda (stagiair AgroLingua)

Terug naar blogs

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.