Contract vertalen

Erkend gecertificeerd vertaalbureau AgroLingua

Contract vertalen

Bedrijven die internationaal actief zijn en samenwerken met buitenlandse partners leggen hun afspraken vaak vast in een contract. Zo’n overeenkomst moet voor alle partijen helder zijn, begrijpelijk zijn geformuleerd en voldoen aan allerlei juridische voorwaarden. Om een contract te vertalen is dan ook specifieke kennis vereist.


Offerte aanvragen Doe een gratis proefvertaling


In een (samenwerkings)contract binnen de agrarische sector wordt veel gebruik gemaakt van vakjargon en homoniemen. Door een één op één vertaling kan het voorkomen dat een bepaalde term op de verkeerde manier wordt vertaald waardoor de inhoud van het contract niet meer kloppend is. De vertalers van AgroLingua beschikken over specialistische kennis van de agrarische sector. Dit zorgt voor kwalitatief sterke contractvertalingen.


Belangrijke afspraken

In een contract staan belangrijke afspraken tussen verschillende partijen, zoals de duur van de overeenkomst, een beschrijving van de te leveren diensten of producten en de wederzijdse opzegtermijn. Ook een mondeling contract is rechtsgeldig, maar zeker als beide partijen een andere taal spreken is het verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Vanzelfsprekend mag de vertaling van een contract geen fouten bevatten. Niet alleen komt dit bijzonder onprofessioneel over, maar het kan ook vervelende juridische gevolgen hebben en de relatie tussen de contractpartijen verstoren. Vertalers van contracten moeten daarom niet alleen weten wat de afspraken zijn die in het contract zijn vastgelegd, maar ook hoe ze dat bij de vertaling zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren.


Internationaal privaatrecht

Het is duidelijk dat contracten uiterst zorgvuldig en correct moeten worden vertaald, ook als de vertaling onder tijdsdruk moet worden uitgevoerd. De tekst van een contract luistert immers erg nauw en mag geen fouten of onduidelijkheden bevatten. Bovendien is bij internationaal handelsverkeer het internationale privaatrecht van toepassing. Bij een overeenkomst tussen partijen uit verschillende landen bepaalt dit welk recht van welk land van toepassing is. Ook van deze regels en het bijbehorende juridische jargon moeten vertalers goed op de hoogte zijn om een goede vertaling te kunnen maken.


Officiële en discrete vertalers

AgroLingua zet voor de vertaling van jouw contract uitsluitend vertalers in die beschikken over een passende achtergrond en op de hoogte zijn van de relevante juridische materie. Indien gewenst of vereist kunnen we de vertalingen ook laten uitvoeren door een beëdigde vertaler. Dit is een geregistreerde vertaler die officiële documenten omzet naar een tekst die dezelfde juridische status heeft als het origineel.

Vanzelfsprekend vallen onze vertalers en projectmanagers onder een geheimhoudingsbeding. Hiermee garanderen wij dat er discreet met jouw contracten en andere persoonlijke of zakelijke informatie wordt omgegaan.


Contract laten vertalen door AgroLingua

Een contract vertalen wordt bij AgroLingua met uiterste zorg gedaan. Dit doen wij aan de hand van een stappenplan:

  • De contracten worden bij ons aangeleverd;
  • De best passende vertaler voor deze opdracht wordt aan jouw contract(en) gekoppeld;
  • Onze vertalers gaan voor jou aan de slag;
  • Het vertaalproces loopt;
  • Zodra de vertalingen klaar zijn, worden deze gecontroleerd door een tweede vertaler;
  • De vertalingen worden naar jou opgestuurd voor eventuele feedback.


Ontdek zelf de voordelen van AgroLingua

Wil je meer informatie over de diensten van AgroLingua? Wij staan je graag persoonlijk te woord. Neem gerust contact met ons op!