MSDS vertalen

Gecertificeerde vertalingen van hoge kwaliteit

MSDS vertalen

Zekerheid is belangrijk, zeer belangrijk! Daarom moet een veiligheidsinformatieblad (VIB) altijd tot in de puntjes juist zijn geformuleerd. Want wie als importeur of producent een gevaarlijke stof of preparaat in de (buitenlandse) handel brengt, moet aan professionele gebruikers een veiligheidsinformatieblad verstrekken.

De Engelse benaming van VIB is MSDS, wat Material Safety Data Sheet betekent en is vergelijkbaar met de International Chemical Safety Card (ICSC). Het document is bestemd om informatie, gegevens en aanbevelingen te verstrekken die nodig zijn bij het omgaan met stoffen en mengsels. Zo kunnen er maatregelen genomen worden voor de bescherming van de gezondheid, het milieu en van de veiligheid op het werk. Verder zijn alle eigenschappen van het product te vinden in een MSDS. Ook bevat het document onder meer informatie over de veilige opslag, de verwijdering van de stoffen, de gevaren en de chemische samenstelling.


Offerte aanvragen Doe een gratis proefvertaling

MSDS vertalen door een technische vertaler

Het is niet alleen belangrijk maar ook wettelijk verplicht dat een leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor medewerkers. Bij Vertaalbureau AgroLingua zijn wij er van bewust dat een MSDS zeer zorgvuldig moet worden vertaald, want verkeerd gebruik van chemische stoffen kan ernstige of zelfs fatale gevolgen hebben. Voor dat soort teksten zetten we alleen maar technische vertalers in die vertrouwd zijn met de materie. Hij of zij moet immers beschikken over een verregaande kennis op chemisch en technisch gebied en bekend zijn met de elementaire termen.

Bovendien kunnen er in het buitenland andere eisen worden gesteld aan de import van chemische stoffen, wat kan betekenen dat er een ander veiligheidsinformatieblad moet worden gebruikt. Ook met deze aspecten moet bij de vertaling rekening worden gehouden. Daarom komen voor deze opdrachten alleen technische vertalers in aanmerking, die als native speakers (moedertaalsprekers) woonachtig zijn in het betreffende land en die daarom op de hoogte zijn van de lokale wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor andere technische vertalingen die wij voor onze klanten uitvoeren.

Strikte procedure

In de meeste gevallen wordt een opdracht met zo’n achtergrond, zoals een MSDS, direct in meerdere talen vertaald. Vertaalbureau AgroLingua biedt voor elke klant de service one-stop-shop aan. Dat betekent dat we één brontekst meteen ook in andere talen kunnen verwoorden, bijvoorbeeld in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch of in een andere willekeurige taal. Wij werken met een strikte procedure voor het vertalen van dit soort documenten, om aan de hoge normen te voldoen. Deze procedure omvat richtlijnen voor de voorbereiding, het terminologisch onderzoek en het aanleggen van klantspecifieke woordenlijsten.

MSDS vertalen door AgroLingua

Een MSDS vertalenwordt bij AgroLingua met uiterste zorg gedaan. Dit doen wij aan de hand van een stappenplan:

  • Het MSDS wordt bij ons aangeleverd;
  • De best passende vertaler voor deze opdracht wordt aan uw MSDS gekoppeld;
  • Onze vertalers gaan voor u aan de slag;
  • Het vertaalproces loopt;
  • Zodra de vertalingen klaar zijn, worden deze gecontroleerd door een tweede vertaler;
  • De vertalingen worden naar u opgestuurd voor eventuele feedback.

Ontdek zelf de voordelen van AgroLingua

Wilt u meer informatie over de vertaaldiensten van AgroLingua? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.