Internationale Dag van het Vertalen

Op 30 september hebben we bij Vertaalbureau AgroLingua een reden om ons zelf een beetje in de zonnetje te zetten. Jaarlijks wordt op deze dag de “Internationale Dag van het Vertalen” gevierd. Hoewel deze “feestdag” pas sinds 2017 officieel bestaat moeten we diep in de geschiedenis duiken om te weten, waarom vertalers juist vandaag iets meer aandacht krijgen. 

We gaan terug in de tijd naar de vierde eeuw. Waarschijnlijk in het jaar 347, het geboortejaar is niet meer bekend, kwam in het Dalmatische plaatsje Stridon Hiëronymus op de wereld. Hij was een zoon uit een welgestelde familie die in het stadje niet ver van Ljubljana opgroeide en van zijn ouders de mogelijkheid kreeg in Rome grammatica, retorica en filosofie te studeren. Dat was geen verkeerde keuze. Hij werd tenslotte leraar van de kerk en wordt in verschillende christelijke kerkgenootschappen vereerd als heilige en als kerkvader. In de katholieke kerk is hij één van de vier zogenaamde grote kerkvaders van de late oudheid.

Bijbelvertaling in alledaags Latijn

Dat heeft er vooral mee te maken dat Hiëronymus tussen 390 en 405 in opdracht van paus Damasus een Bijbelvertaling in alledaags Latijn heeft gemaakt. Dit wordt het Vulgaat genoemd. Ruim 1100 jaar later werd deze vertaling voor de Katholieke kerk tot enige gezaghebbende tekst verklaard.

Hiëronymus gold als een zeer intelligent persoon. Naar verluidt beheerste hij meerdere talen, daaronder Oudgrieks, Hebreeuws en Latijn. Maar vele talen beheersen betekent niet automatisch ook goed te kunnen vertalen. In zijn de brieven aan de paus heeft Hiëronymus niet alleen uitgelegd, dat het vertalen van de bijbel voor hem veel vragen opwierp. Het gaat ook om het vertaalproces dat vandaag de dag nog steeds kenmerkend is voor het vertalen. Hiëronymus beseft dat er bij elke vertaling ook sprake is van een vertolking en recreatie en hoe groot het risico is dat men niet alleen de brontekst in een andere tekst verandert, maar ook hoe onvermijdelijk deze tijdens de vertaling wordt beïnvloed en veranderd. Hiëronymus stierf op 30 september 420 – precies 1600 jaar geleden!!

Wereldwijd geldende dag

Door de Verenigde Naties is 30 september uitgeroepen tot de “Internationale Dag van het Vertalen”. Deze “International Translation Day” bestaat al sinds 1991 maar deze dag wordt al vanaf 1953 gehouden door een initiatief van de International Federation of Translators (FIT).

Op 24 mei 2017 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem de Internationale Dag van de Vertaling uitgeroepen tot een wereldwijd geldende dag. De Algemene Vergadering erkent dus de rol van professionele vertaling in het netwerken van naties, voor vredesopbouw, wederzijds begrip en sociale ontwikkeling.

In meertalige landen zijn vertalingen essentieel
Overal waar iets wordt gezegd, geschreven, gelezen of gezongen, zijn vertalers betrokken. Vertaalwerk is een voorwaarde voor de bevordering van cultuur en wetenschap, maar ook voor de ontwikkeling van de volkstaal. Het dient het verenigde Europa. In meertalige landen, zoals België, Luxemburg of Zwitserland, zijn vertalingen essentieel. In het meertalige Canada moeten volgens de wet allerlei politieke gebeurtenissen altijd in de andere hoofdtaal worden vertaald.

Op de Internationale Vertaaldag vestigen talrijke publieke evenementen met professionals uit de sector de aandacht op het belang van begrijpelijke taal en maken ze die zichtbaar, van literatuur tot naslagwerken, van theater tot film en televisie, van kranten en tijdschriften tot reclame- en technische handleidingen, websites, nieuwsbrieven, jaarverslagen

Terug naar nieuws

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.