Vertaalbureau AgroLingua | Waardering voor Nederlandse boeren en tuinders

Nederlandse tuinders en boeren krijgen meer waardering

Sinds 2012 is er in Nederland weer meer waardering voor boeren en tuinders. Dit resultaat uit een onderzoek van de Agrifoodmonitor van de Wageningen Economic Research is opvallend, vooral vanwege een turbulent jaar met de boerenprotesten in 2019, de stikstofcrisis en de gevolgen van corona. Niet alleen smaak, betaalbaarheid en gezondheid zijn voor de consumenten de belangrijkste waarden van het dagelijkse voedsel. Ook veiligheid, een goed gevoel en voedsel uit de regio zijn in de voorgaande jaren belangrijker geworden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Agrifoodmonitor die de Wageningen Economic Research in opdracht van Topsector Agri & Food uitvoert. Uit de monitor, waarin ruim 3.000 Nederlanders wordt gevraagd hoe zij de landbouw- en voedselsector waarderen, komt naar voren dat het respect voor bijna alle sectoren is gestegen. Het gaat hierbij om de tuinbouw, akkerbouw, pluimveesector, de melkveehouderij, de supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie. Alleen de varkenshouderij wordt niet hoger gewaardeerd dan de vorige meting in 2018.

Nederlandse producten

Corona heeft invloed op het eetpatroon gehad en ook op basisbehoeften zoals voedsel, veiligheid en stabiliteit. Smaak, betaalbaarheid en gezondheid zijn de belangrijkste waarden bij het voedsel dat men op een gewone dag eet. Het virus zorgde er eveneens voor dat men Nederlandse producten meer is gaan waarderen. Ook door de boerenprotesten is er meer interesse ontstaan in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en waar het vandaan komt. Op de waardering voor de land- en tuinbouw hebben deze gebeurtenissen geen directe invloed, maar wel op de waardering van hun producten.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid blijft ook belangrijk. Akkerbouw en tuinbouw worden als het duurzaamst gezien, varkenshouderij, pluimveehouderij, supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie scoren minder hoog. Voor duurzaam voedsel is 71 % van de respondenten uit dit onderzoek bereid om 10 % meer te betalen. Hierbij gaat het vooral om zuivel- en akkerbouwproducten. 
Uit het onderzoek blijkt ook: Hoe dichter de respondenten bij een boer of tuinder wonen, hoe hoger de waardering voor deze sector. 

„Steun in de rug”

Het positieve resultaat van de Agrifoodmonitor 2020 heeft Dirk Duijzer, voorzitter van de Topsector Agri & Food, enigszins verrast. Met de boerenprotesten in 2019 en de stikstofcrisis en de gevolgen van het coronavirus dit jaar heeft ook de land- en tuinbouw een turbulent jaar achter de rug. „De positieve uitkomst vind ik daarom toch wel opvallend”, zegt Duijzer. Hij noemt de uitkomst een steun in de rug van boeren en tuinders. „Boeren voelen de druk door alle regelgeving en kritiek vanuit de politiek. Ze krijgen het gevoel dat het helemaal fout loopt. Deze monitor zegt wel want anders. De kunst is om dat breder aandacht te geven. Want boeren denken weleens slechter over hun eigen sector dan de maatschappij dat doet.”

Positief gestemd is ook Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland. „Het is goed dat de waardering voor deze sector omhoog is gegaan”, wordt hij op de LTO-website geciteerd. „Maar we zijn vooral trots op de ondernemers aan wie we dit te danken hebben, omdat ze zich elke dag inzetten om gezond en goed voedsel te produceren. Juist in tijden als deze, waarin ook de agrarische sector hard geraakt wordt, kan waardering voor je harde werk voor een steuntje in de rug zorgen.” 

De Agrifoodmonitor verklaart maatschappelijke waardering en geeft inzicht in de factoren die hierop van invloed zijn. Het gaat om de waardering in de melkveehouderij, tuinbouw, akkerbouw, pluimveesector, varkenshouderij, supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie. Het onderzoek is gefinancierd vanuit Topsector Agri & Food en is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Terug naar nieuws

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering