Vertaalbureau AgroLingua | Waardering voor Nederlandse boeren en tuinders

Nederlandse tuinders en boeren krijgen meer waardering

Sinds 2012 is er in Nederland weer meer waardering voor boeren en tuinders. Dit resultaat uit een onderzoek van de Agrifoodmonitor van de Wageningen Economic Research is opvallend, vooral vanwege een turbulent jaar met de boerenprotesten in 2019, de stikstofcrisis en de gevolgen van corona. Niet alleen smaak, betaalbaarheid en gezondheid zijn voor de consumenten de belangrijkste waarden van het dagelijkse voedsel. Ook veiligheid, een goed gevoel en voedsel uit de regio zijn in de voorgaande jaren belangrijker geworden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Agrifoodmonitor die de Wageningen Economic Research in opdracht van Topsector Agri & Food uitvoert. Uit de monitor, waarin ruim 3.000 Nederlanders wordt gevraagd hoe zij de landbouw- en voedselsector waarderen, komt naar voren dat het respect voor bijna alle sectoren is gestegen. Het gaat hierbij om de tuinbouw, akkerbouw, pluimveesector, de melkveehouderij, de supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie. Alleen de varkenshouderij wordt niet hoger gewaardeerd dan de vorige meting in 2018.

Nederlandse producten

Corona heeft invloed op het eetpatroon gehad en ook op basisbehoeften zoals voedsel, veiligheid en stabiliteit. Smaak, betaalbaarheid en gezondheid zijn de belangrijkste waarden bij het voedsel dat men op een gewone dag eet. Het virus zorgde er eveneens voor dat men Nederlandse producten meer is gaan waarderen. Ook door de boerenprotesten is er meer interesse ontstaan in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en waar het vandaan komt. Op de waardering voor de land- en tuinbouw hebben deze gebeurtenissen geen directe invloed, maar wel op de waardering van hun producten.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid blijft ook belangrijk. Akkerbouw en tuinbouw worden als het duurzaamst gezien, varkenshouderij, pluimveehouderij, supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie scoren minder hoog. Voor duurzaam voedsel is 71 % van de respondenten uit dit onderzoek bereid om 10 % meer te betalen. Hierbij gaat het vooral om zuivel- en akkerbouwproducten. 
Uit het onderzoek blijkt ook: Hoe dichter de respondenten bij een boer of tuinder wonen, hoe hoger de waardering voor deze sector. 

„Steun in de rug”

Het positieve resultaat van de Agrifoodmonitor 2020 heeft Dirk Duijzer, voorzitter van de Topsector Agri & Food, enigszins verrast. Met de boerenprotesten in 2019 en de stikstofcrisis en de gevolgen van het coronavirus dit jaar heeft ook de land- en tuinbouw een turbulent jaar achter de rug. „De positieve uitkomst vind ik daarom toch wel opvallend”, zegt Duijzer. Hij noemt de uitkomst een steun in de rug van boeren en tuinders. „Boeren voelen de druk door alle regelgeving en kritiek vanuit de politiek. Ze krijgen het gevoel dat het helemaal fout loopt. Deze monitor zegt wel want anders. De kunst is om dat breder aandacht te geven. Want boeren denken weleens slechter over hun eigen sector dan de maatschappij dat doet.”

Positief gestemd is ook Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland. „Het is goed dat de waardering voor deze sector omhoog is gegaan”, wordt hij op de LTO-website geciteerd. „Maar we zijn vooral trots op de ondernemers aan wie we dit te danken hebben, omdat ze zich elke dag inzetten om gezond en goed voedsel te produceren. Juist in tijden als deze, waarin ook de agrarische sector hard geraakt wordt, kan waardering voor je harde werk voor een steuntje in de rug zorgen.” 

De Agrifoodmonitor verklaart maatschappelijke waardering en geeft inzicht in de factoren die hierop van invloed zijn. Het gaat om de waardering in de melkveehouderij, tuinbouw, akkerbouw, pluimveesector, varkenshouderij, supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie. Het onderzoek is gefinancierd vanuit Topsector Agri & Food en is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Terug naar nieuws

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.