Vertaalbureau AgroLingua | Koeien hebben het niet zo met luidsprekers

Koeien hebben het niet zo met luidsprekers

Uit eerdere studies is al bekend dat vee het strelen in combinatie met zacht praten zeer op prijs stelt. Maar de dieren reageren minder positief op opgenomen en elektronisch gereproduceerde spraak, zoals studie-auteur Annika Lange van het Instituut voor Dierenwelzijnswetenschap en Dierenhouderij van Vetmeduni Wenen uitlegt: "De resultaten van onze studie geven aan dat strelen in combinatie met levende spraak meer ontspannend is voor vee dan een stemstimulans via luidsprekers. De veranderingen in de hartparameters wijzen op langduriger ontspanningseffecten als gevolg van het spreken in het leven", zegt Annika Lange.

Hangende oren

Daarnaast geven gedragsindicatoren aan of een koe ontspannen is: als ze graag geaaid worden, strekken de koeien vaak hun nek, net als wanneer ze elkaar likken. Verder zijn er volgens Annika Lange aanwijzingen dat de positie van de oren een rol speelt: Vooral hangende oren en lage oorposities duiden op ontspanning. Het is echter nog niet duidelijk hoe de verschillen in oorposities bij runderen precies moeten worden geïnterpreteerd.

Linguïstische prikkels

De studie, net gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Frontiers in Psychology, werd gemotiveerd door de wetenschappelijke wens om bestaande experimentele procedures te verfijnen. Het onderzoeksteam wilde met name weten of standaardisatie - een belangrijk principe in wetenschappelijke experimenten - ook geschikt is voor linguïstische prikkels bij menselijke interacties met dieren die bedoeld zijn om positieve emoties op te wekken. Het bleek dat interacties minder positief zijn wanneer een kunstmatig element zoals luidsprekers wordt gebruikt om een hogere mate van standaardisatie te bereiken.

“Dagelijkse routine”

Naast de fundamentele wetenschappelijke kennisverwerving zijn de onderzoeksresultaten ook belangrijk voor de praktijk van de veehouderij. Annika Lange zegt: "Kort strelen en een vriendelijke aanpak kunnen ook worden opgenomen in de dagelijkse routine op het bedrijf, bijvoorbeeld tijdens het melken. Voor de boeren onderstreept ons experiment nogmaals dat het geen tijdverlies is als het vee wordt geaaid en zachtjes wordt aangesproken. Uit de gegevens van ons onderzoek blijkt immers duidelijk dat dit een positief effect heeft op het dierenwelzijn. De waarneming van positieve prikkels tijdens de interactie met de mens speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de emotionele beleving van dieren in de mens-dierrelatie. We weten ook dat zachte, vriendelijke interactie ook een positief effect heeft op de melkproductie en de gezondheid van de dieren."

Terug naar nieuws

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering