AgroLingua | Landbouwproductie EU blijft stijgen

De gehele landbouwproductie in de EU blijft stijgen

De gehele landbouwproductie in de Europese Unie is in 2019 met 2,4 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar . Dit is wat eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, in een uitgebreide analyse heeft geconstateerd. Enkele dagen geleden werden de resultaten gepubliceerd. AgroLingua, het gespecialiseerde vertaalbureau op het gebied van landbouw en voeding, neemt een paar cijfers onder de loep...

Met 77,0 miljard euro (dat is ongeveer 18 % van het EU-totaal) had Frankrijk in het jaar 2019 de hoogste gehele landbouwproductie van de lidstaten in de Europese Unie, gevolgd door Duitsland (58,2 miljard euro of 14 %), Italië (57,8 miljard euro of ook 14 %), Spanje (51,7 miljard euro of 12 %), Nederland (29,1 miljard euro of 7 %), Polen (26,4 miljard euro of 6 %) en Roemenië (19,0 miljard euro of 5 %).

Grootste toename in Baltische landen

In driekwart van alle EU-lidstaten is de waarde van de landbouwproductie in 2019 gestegen, terwijl deze in de andere EU-lidstaten is gedaald. In relatieve termen werden de grootste stijgingen opgetekend in Letland (+21,1 %) en Estland (+16,1 %). Daarentegen is de waarde van de landbouwproductie in Slovenië (-3,3 %) en Slowakije (-2,4 %) gedaald. Eurostat gaf voor deze stijgingen en dalingen geen redenen aan.

Rogge, wintergranen, hop, aardappelen en olijfolie

Veranderingen in prijzen of hoeveelheden (of een combinatie van beide) zijn van invloed op de waarde van de landbouwproductie. De waarde van de plantaardige productie is in de EU met 1,8 % gestegen, met een toename van het volume met 2,2 % en een daling van de prijzen met 0,3 %. De waardestijging in 2019 was vooral te danken aan stijgingen van 29,5 % voor rogge en wintergranen, 23,5 % voor hop, 20,4 % voor aardappelen en 15,3 % voor olijfolie.

In 2019 is de waarde van de dierlijke productie in de EU met 3,6 % gestegen vergeleken met 2018, waarbij de prijzen met 3,5 % zijn toegenomen en de volumes onveranderd zijn gebleven. De hogere waarde in 2019 was grotendeels te danken aan verhogingen van 14,6 % voor varkens, 3,2 % voor melk en 1,8 % voor schapen en geiten, voornamelijk als gevolg van hogere prijzen.

Veeteelt

Hoewel de waarde van de landbouwdiensten in 2019 met 2,0 % is gestegen ten opzichte van 2018, was het effect op de algehele ontwikkeling van de landbouwproductie niet significant. De productiekosten (intermediair verbruik) zijn in de EU licht gestegen met 0,8 %. Deze stijging is vooral te danken aan een stijging van de waarde van de zaden en het plantgoed (+4,5 %) en het onderhoud van de gebouwen (+3,0 %), maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de elektriciteit en het gas.

Terug naar nieuws

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.