Revolutionaire genetische schaar verdient de Nobelprijs

Volgende week donderdag is het 10 december en dat betekent, dat in Stockholm de Nobelprijzen worden toegekend aan onder andere wetenschappelijke onderzoekers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd. Vertaalbureau AgroLingua is zeer onder de indruk van de Franse Emmanuelle Charpentier en de Amerikaanse Jennifer Doudna, die op het gebied van scheikunde de Crispr/Cas9-schaar ontwikkeld hebben. Deze technologie heeft een revolutie teweeggebracht onder andere in de plantenveredeling voor de landbouw wereldwijd.

CRISPR/Cas9 - deze afkorting staat voor een nieuwe methode voor het veranderen van DNA-bouwstenen in het genoom, zo eenvoudig en nauwkeurig als tot voor kort ondenkbaar was. Deze "genenschaar" werkt in bijna alle levende cellen en organismen: het belooft nieuwe mogelijkheden tegen AIDS, kanker en een aantal erfelijke ziekten - maar ook in het kweken van planten en dieren.

Absorptie

Hoe werkt het? Bacteriën zijn eencellige organismen en dus relatief eenvoudig gestructureerde levende wezens. Om ze te beschermen tegen het binnendringen van virussen heeft de natuur iets bedacht: CRISPR. Deze afkorting staat voor "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats" en verwijst naar korte, zich herhalende segmenten in het DNA, dat wil zeggen in het genetisch materiaal van de bacterie.
Na een virale infectie absorbeert de bacterie delen van het vreemde virale DNA in de CRISPR-gebieden. Hierdoor kan de bacterie de boosdoener bij een nieuwe poging direct herkennen en zijn DNA doorsnijden met een enzym dat Cas9 heet, waardoor de boosdoener wordt afgeschrikt. De bacterie is dus immuun geworden voor de virale aanval.

Precisie

Tot tien jaar geleden was het in het onderzoek nog niet mogelijk om deze slimme methode toe te passen. Verschillende onderzoeksgroepen zijn er recentelijk in geslaagd om het CRISPR/Cas9-mechanisme in hun laboratoria te gebruiken.
CRISPR/Cas9 is niet de eerste zogenaamde "genetische schaar", maar de precisie ervan biedt volledig nieuwe mogelijkheden: Theoretisch gezien is het enzym Cas9 in staat om het DNA op elke gewenste plaats te knippen en te modificeren. Dit heeft niet gewerkt met eerdere tools.

Gensequentie

Om dit alles beter te begrijpen, moeten we een korte blik werpen op het DNA. In elke cel van een levend wezen wordt het genetisch materiaal in de celkern gevonden. Dit kan nu kunstmatig worden veranderd. Het Cas9-enzym draagt een korte gensequentie. Wetenschappers kunnen deze gidsvolgorde, ook wel "guide RNA" genoemd, kunstmatig creëren en aanpassen aan die van bijvoorbeeld de te wijzigen cel.
Hierdoor kan het Cas9-enzym de genen op de gewenste plaats knippen. Het kan bijvoorbeeld een gengedeelte uit het genoom knippen of nieuwe genetische informatie in het DNA inbrengen. Het resultaat is dat de cel nu anders werkt dan voorheen: de genetische informatie is veranderd en daarmee de blauwdruk voor de cel.

Hoop

Op dit moment bestaat de hoop dat de nieuwe gentechnologie op veel onderzoeksgebieden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om ziekten te genezen. Met de genetische schaar zijn er ook nieuwe mogelijkheden bij orgaantransplantatie. De mogelijkheid om organen uit dieren te verwijderen, ze te verwerken en aan te passen aan de mens zou het tekort aan organen verminderen. Het proces kan ook worden gebruikt in de landbouw, bijvoorbeeld in de plantenveredeling. De grenzen tussen klassieke veredeling en gentechnologie vervagen door het gebruik ervan. Dit komt doordat de nieuwe technologie gebruik maakt van processen die ook in de natuur voorkomen. In sommige gevallen kan het vreemde DNA uit het laboratorium niet meer worden gedetecteerd in de nakomelingen van sommige planten.

Terug naar nieuws

Onze werkwijze

In een paar stappen

Stap 1:    Wij ontvangen graag je documenten, teksten en vertaalwensen via onze offerte module op onze website, middels een email of via wetransfer.
Stap 2:    We bekijken je aanvraag nauwkeurig, stellen eventueel aanvullende vragen zodat we weten wat exact de bedoeling is. Vervolgens analyseren wij de tekst.
Stap 3:    Wij maken op basis van bovenstaande een passende offerte waarin we rekening houden met alle wensen en eventuele herhalingen in de tekst.

Vertaalkosten berekenen wij op woordbasis. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie en is tevens afhankelijk van de omvang per opdracht of op jaarbasis.
Afhankelijk van de taalcombinatie berekenen we de vertaling op brontaal of op doeltaal. De brontaal is de taal waaruit je vertalen gaat. De doeltaal is waarnaar je gaat vertalen. In onze offertes houden we hier rekening mee.
Wij vermelden altijd het aantal brontaalwoorden of het geschatte aantal doeltaalwoorden in de prijsopgave. Het aantal woorden tellen we door middel van een elektronische telling, tenzij door AgroLingua anders aangegeven. Voor het vertalen van een korte tekst (tot ca. 300 brontaalwoorden) geldt ons minimumtarief. Dit is € 59,- per taalcombinatie (excl. btw). Bij revisies, correcties, vertalingen van woordenlijsten zonder context, onlinevertalingen (CMS), softwarevertalingen en copywriting betaal je ons uurtarief. Dit is vanaf € 59,- per uur (excl. btw).

Klantervaringen

Onze opdrachtgevers zijn professionele internationale bedrijven en organisaties. Bedrijven uit de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Zij vinden het belangrijk om met een gespecialiseerd vertaalbureau te werken. Wij ontvangen regelmatig complimenten voor onze vertalingen. Klanten waarderen onze kennis van de vakterminologie. Daarnaast is men zéér tevreden over de goede communicatie, afstemming en snelheid waarmee wij werken. Veel klanten vinden het prettig om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben. 

Producent van diepvries-aardappelproducten: 
''Namens het Marketing-team een groot compliment voor alle vertalingen!'' 

Wij vinden vertalen een hartstikke leuk vak!

Vertalen is voor vertaalbureau AgroLingua meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere taal. Onze sales- en projectmanagers en vertalers verdiepen zich in de materie en de klant.
In het vertaalproces gaat het om het overbrengen van de inhoud en stijl, terwijl de strekking gewaarborgd blijft. Teksten hebben vaak een eigen stijl en 'gevoel', waarmee de boodschap wordt overgebracht. Wij overleggen graag eerst of we een tekst vrij mogen vertalen. Mag het creatief, commercieel, educatief of puur informatief.
Daarvoor maken wij dan graag een afspraak voor het bespreken van de juiste aanpak. Zodat onze vertalingen aansluiten bij de vertaalwensen van de klant. AgroLingua vertaalt vanuit het moedertaalprincipe: doeltaal is moedertaal. Onze vertalers zijn 'native speakers' met vaak agrarische achtergrond, opleiding en/of ervaring. Zij zijn als geen ander in staat uw vertaling met het juiste taalgevoel vakkundig te vertalen.

Agrotechniek

Vertalingen van handleidingen voor machines, werktuigen en apparatuur

De term agrotechniek komt in toenemende mate voor en is min of meer sectoroverschrijdend. Het geeft ook aan dat er veel high-tech bedrijven in de Agro & Food business actief zijn.
Onze vertalers hebben uiteraard uitstekende talenkennis. Daarnaast hebben onze vertalers ook domeinkennis van de verschillende sectoren (tuinbouw, landbouw, veehouderij, food) in huis. Maar ook technische kennis om de werkingsprincipes en technologische begrippen te kunnen vertalen. Voor sommige klanten vertalen wij naar meer dan 20 talen!
Fabrikanten en distributieketens in de agrotechniek leveren machines, werktuigen, apparatuur en diensten. Het produceren van land- en tuinbouwproducten of diensten. Maar ook machines, werktuigen, apparatuur en diensten voor het beheer van de groene ruimte.

Landbouw

Vertalingen Duits, Engels, Frans, Spaans en nog veel meer!

Landbouw is een containerbegrip en hiervoor bestaan talloze definities. De tegenwoordige landbouw is sterk geïndustrialiseerd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde, het cultiveren van land voor het voortbrengen van voedsel en andere nuttige producten.
In de volksmond heeft men het dan vooral over de akkerbouw. Belangrijke gewassen binnen de sector akkerbouw zijn aardappelen, graansoorten, vlas, katoen, tabak, suikerbieten, koolzaad. Graansoorten zijn: mais, rijst, tarwe, gierst en haver. Maar ook de kleinere gewassen als karwij, blauwmaanzaad, boekweit, erwten, tuinbonen, kanariegras en cichorei behoren ertoe. Een aantal van onze klanten maken landbouwwerktuigen en hiervoor verzorgen wij de vertalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tractoren, ploegen, landbouwspuiten, rooimachines, zaai- en pootmachines, spuitmachines.Tuinbouw

Vertalingen van websites, teeltbeschrijvingen, bedrijfsbladen!

Tuinbouw is het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden. Binnen de tuinbouw onderkennen we vollegrondstuinbouw (groenten en bloemen), boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is er bedekte teelt in kassen of plastic tunnels. In de glastuinbouw worden teelten in kassen geteeld met behulp van klimaatbeheersing. Hier gaat het meestal om groenten, snijbloemen of potplanten.
Binnen de tuinbouw verzorgen wij veel vertalingen. Onze klanten zijn bijvoorbeeld veredelingsbedrijven van (zaai)zaden (groenten, gras) en internationale veilingen. Maar ook van producten van toeleveranciers aan de tuinbouw zoals producenten van herbruikbare kratten, logistieke dienstverleners. Maar ook werving- en selectie bedrijven zoals bijvoorbeeld Green People Recruitment. Maar denk ook aan ruiterkleding en ruitersportartikelen.

Veehouderij

Vertalen van o.a. handleidingen voor klimaatcomputers

De veehouderij is de tak van de landbouw waar je vee houdt. Vee voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Denk hierbij aan de pluimveehouderij, paardenfokkerij, varkenshouderij, rundveehouderij en ook de viskwekerij.
Ook binnen deze sector verzorgen we voor veel internationale marktleiders de vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan vertalingen van handleidingen voor de klimaatbeheersing in stallen. Verder ook bedrijven in de genetica van kippen, varkens en koeien. Producenten van voermachines en melkrobots. Maar ook vertalen we voor bedrijven die veevoeders ontwikkelen en verkopen.


Food

Vertalingen voor de voedingsmiddelen- industrie en keuringsinstanties

In de voedingsmiddelenindustrie onderkennen we bedrijven die op grote schaal grondstoffen, landbouwproducten verwerken tot voedingsmiddelen. Wij verzorgen in deze sector bijvoorbeeld de vertalingen voor internationale keurings- en certificeringsinstanties. Uiteraard in de talen Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en Engels. Maar ook in wat minder vaak voorkomende talen zoals het Afrikaans en Hindi. Producenten van voedingsmiddelen en haar toeleveringsbedrijven in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie.

Wij maken graag persoonlijk met je kennis !

Wij ontmoeten je graag persoonlijk! Tijdens een gesprek brengen wij in kaart welke vertaalbehoefte er is. Hoe wij je het beste kunnen helpen. Bel of mail voor het maken van een afspraak met een van onze salesmanagers. Dit kan op +31 77 3082829 of agrolinguainfo@agrolingua.com.