Vertaalbureau AgroLingua | ISO 17100 en ISO 9001 gecertificeerd!

Vertaalbureau AgroLingua vanaf vandaag ISO-gecertificeerd!

Vertaalbureau AgroLingua is vandaag zeer trots en verheugd. Deze middag hebben we de officiële bevestiging ontvangen, dat we zowel met ISO 17100 gecertificeerd zijn als ook met ISO 9001. ISO 17100 is de internationale norm voor vertaaldiensten en stelt eisen aan het gehele vertaalproces. ISO 9001 is de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Voor ons als gespecialiseerd vertaalbureau in agrotechniek, landbouw, tuinbouw, fruitteelt, veeteelt en food is het altijd vanzelfsprekend geweest, vertalingen van eersteklas kwaliteit te leveren. Nu hebben we zwart op wit dat we volgens beide gedefinieerde kwaliteitskenmerken werken. Dat betekent dat we de lat voor onszelf hoog leggen om de kwaliteit te leveren die u van ons verwacht. Iedere dag en bij elke opdracht.

ISO 17100 beschrijft de eisen met betrekking tot de noodzakelijke processen en werkmiddelen, om een kwalitatief hoogwaardige vertaling te kunnen leveren. Er wordt gewerkt volgens een vast proces, waarin onder andere een vaktechnische revisie absoluut noodzakelijk is. Er worden hoge eisen gesteld aan taal, stijl en terminologie. De eisen van de klant zijn bindend en met een klachtenmanagementsysteem kunnen klachten of claims transparant worden gedocumenteerd. Het werken met professionele software is een voorwaarde, net zoals het werken met CAT-tools. Bovendien moeten alle medewerkers niet alleen voldoende en volgens de normen gekwalificeerd zijn maar ook kunnen aantonen dat ze verdere opleidingen en bijscholingen volgen.

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor het creëren, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 wordt ook beschouwd als de belangrijkste onder de kwaliteitsnormen. Met de bijbehorende processen gaan we voor het gewenste resultaat voor u en voor ons.

Terug naar nieuws

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering