Vertaalbureau AgroLingua | Stijging agrarische export in Nederland

Opnieuw stijging agrarische export in Nederland

Nederland heeft in 2020 voor 95,6 miljard euro aan landbouwgoederen geëxporteerd. Dit is een lichte stijging van 1,0% ten opzichte van 2019, die vooral het gevolg is van een hogere wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij.

De import van landbouwgoederen steeg volgens rijksoverheid.nl dit jaar harder dan de export, en wordt geschat op 67,1 miljard euro. Zowel bij de invoer als bij de uitvoer is dit jaar sprake van een licht afnemend handelsvolume en stijgende prijzen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Belangrijke positie

De handelscijfers over 2020 laten zien dat Nederland mondiaal nog steeds een belangrijke positie inneemt in de handel en logistiek van landbouwgoederen. Het rapport geeft aan dat de handel in landbouwgoederen op zowel nationaal als internationaal niveau minder geraakt is door de coronacrisis dan de handel in andere goederen. Daar waar de coronacrisis de handel van landbouwgoederen wel raakte, betrof dat met name goederen die bestemd waren voor de foodservice en horeca.

Buurlanden grootste afnemers

Net als in voorgaande jaren blijven onze buurlanden de belangrijkste handelspartners. Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben gezamenlijk een aandeel van 54% in de totale export. Van de geraamde totale export gaat maar liefst 26% naar Duitsland (24,6 miljard euro).

Ook export naar China neemt toe

De export naar Duitsland en China is in 2020 harder gestegen dan de totale landbouwexport naar alle andere bestemmingen. Zonder de exportgroei naar deze twee landen zou er dus een exportdaling geweest zijn. De export van onder andere groenten, fruit, oliehoudende zaden en vruchten naar Duitsland nam toe met ruim 1 miljard euro. De export van met name varkensvlees en babymelkpoeder naar China nam toe met ruim 0,7 miljard euro.
Sierteelt werd in 2020 het meest geëxporteerd (9,5 miljard euro), gevolgd door vlees (8,7 miljard euro), zuivel en eieren (8,3 miljard euro), groente (7,1 miljard euro) en fruit (7,0 miljard euro).

Ruim een kwart wederuitvoer

De geraamde landbouwexport van 95,6 miljard euro bestaat uit 68,3 miljard euro goederenexport van Nederlandse makelij. 27,3 miljard euro is wederuitvoer, goederen van buitenlandse makelij die na aankomst in Nederland niet of nauwelijks een bewerking ondergaan en daarna weer worden doorgevoerd naar het buitenland. De export van Nederlandse makelij kromp dit jaar met 0,6 procent ten opzichte van 2019 en de wederuitvoer liet een groei van 5,1 procent zien. Tot de goederen van Nederlandse makelij behoren ook bewerkte producten (bijvoorbeeld chocola) op basis van geïmporteerde grondstoffen (zoals cacaobonen).

Bijna 10 miljard aan landbouwgerelateerde goederen

Naast landbouwgoederen exporteerde Nederland in 2020 ook voor een waarde van 9,8 miljard euro aan zogenaamde landbouwgerelateerde goederen, zoals landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kasmaterialen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Ten opzichte van het jaar 2019 is dat een kleine daling.

Terug naar nieuws

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering