Trends op het gebied van duurzaamheid in de agrarische sector | AgroLingua

Trends op het gebied van duurzaamheid in de agrarische sector

Stalinnovaties

De afgelopen tijd zien we steeds meer stalinnovaties die emissies direct bij de bron aanpakken. Om de ambitie van klimaatneutraliteit in 2030 te realiseren, zijn er concepten nodig die passen bij een diervriendelijke veehouderij en de (steeds veranderende )wensen van de markt en consument. Voorbeelden zijn nieuwe emissiearme systemen voor in de stal, luchtwassers en compartimentering om stallen volledig duurzaam te maken, door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te installeren.

Tot op heden is slechtst 30% van de stallen duurzaam. In het recente klimaatakkoord is er door de regering veel geld vrijgemaakt voor dit soort nieuwe stalsystemen, zowel voor nieuwe stallen als voor bestaande stallen. Tevens zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar voor verdere verduurzaming van de keten. 

Vleesvervangers

Onlangs heeft de ING cijfers gepresenteerd waarin te zien is dat de Europese markt voor vlees- en zuivelvervangers elk jaar met minimaal 10% zal stijgen. De verwachting is dat deze zal groeien tot circa 7,5 miljard euro in 2025. Dit zal leiden tot een investeringsspurt in de voedingsmiddelenindustrie.

Volgens enkele grote spelers in de markt voor vlees- en zuivelvervangers proberen wereldwijd circa 55 procent van de consumenten dagelijks meer plantaardige voedingsbronnen aan het menu toe te voegen. Deze trend wordt ingegeven voor het groeiende bewustzijn over de impact van voedselproductie op het milieu.

Duurzame energieproductie

De agrarische sector is voorloper in duurzame energieproductie. Ruim 45% van het energiegebruik in de agrarische sectoren wordt nu al duurzaam opgewekt door bedrijven uit de sector zelf, voornamelijk door het gebruik van wind en biomassa. In het landelijk gebied ligt nog een grote potentie voor duurzame energieproductie. De toenemende vraag naar stroom en gas uit de buurt biedt boeren en tuinders volop kansen als leverancier van duurzame energie.


Terug naar nieuws

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering