lokalisatie

Wat is lokalisatie en waarom is het zo belangrijk?

Wilt u met uw bedrijf uw afzetmarkt verbreden naar het buitenland? Dan is het van belang om u daar goed op voor te bereiden. Zo dient uw website een upgrade te krijgen en moeten uw producten of diensten mogelijk ook worden aangepast aan de buitenlandse markt. U zult dus moeten gaan lokaliseren. Maar wat betekent lokaliseren eigenlijk?

Bij het simpelweg vertalen van teksten worden de woorden letterlijk naar de nieuwe taal vertaald. Bij lokalisatie wordt er rekening gehouden met veel meer dan een één op één vertaling. In dit blog staan wij stil bij de betekenis van lokalisatie.

Lees meer over:

  • Lokalisatie betekenis
  • Nederlands en Vlaams
  • Simplified English
  • Gebruik van leestekens en spaties
  • Lokaliseren van gewoonten en tradities
  • Juridische documenten

Offerte aanvragen Doe een gratis proefvertaling

Lokalisatie betekenis

Lokalisatie of lokaliseren betekent dat producten zoals software, marketingteksten, websites, audiovisueel materiaal, boeken en/of kranten geschikt worden gemaakt voor gebruik in andere landen en gebieden. Bij het vertalen van deze producten wordt rekening gehouden met de (culturele) normen en waarden, evenals de behoeften en verwachtingen van de specifieke doelmarkt.

Zo kan een Chinees product bijvoorbeeld gelokaliseerd worden voor de westerse of Nederlandse markt, of omgekeerd. Lokalisatie houdt dus meer in dan alleen vertalen. Kennis van de markt, de cultuur van een land of bepaalde technische achtergrondkennis kan daarbij noodzakelijk zijn.

Aan elkaar verwante talen

Bij lokalisatie wordt er rekening gehouden met de verschillen in nuances van een taal. Hierbij wordt er gekeken naar de doeltaal, ook als deze verwant is aan een andere taal. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlands en Vlaams.

Er bestaan een groot aantal woorden die het Vlaams niet met het Nederlands deelt. Een Nederlandse vertaling die bedoeld is voor de Vlaamse markt vraagt dan ook om een lokalisatie. Enkele voorbeelden van afwijkende woorden zijn: appelsiensap (sinaasappelsap), ajuin (ui) en muizenstrontjes (hagelslag).

Zo bestaan er ook verschillen tussen het Europese Frans en het Frans dat men bijvoorbeeld in Canada spreekt of het Europese Spaans en het Spaans in Latijns Amerika. Neem bijvoorbeeld het Nederlandse woord haan (mannelijke kip). In het Engels heet dat een cock, cockerel (jonge haan) of capon (kapoen oftewel gecastreerde haan) en in het Amerikaans een rooster.

Het gebruik van de juiste term vraagt om specifieke kennis van gebied en toepassing. Cock heeft bovendien ook een vulgaire betekenis en daarom is het vaak beter om in een algemene of eenvoudige tekst over hanen en hennen in de Engelse vertaling van males en females te spreken.


Simplified English

In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat de Engelse vertaling voor vele landen gebruikt wordt of als uitgangstekst voor vertalingen naar talen zoals het Arabisch, Russisch, Chinees en Hebreeuws. In zo’n geval dient het Engels eenduidig en vooral eenvoudig geschreven te worden, zodat het in theorie overal en voor iedereen ter wereld begrijpelijk wordt. Om die reden worden met name (technische) handleidingen in het zogenaamde Simplified English geschreven of vertaald. In dit geval is er van lokalisatie geen sprake.


Gebruik van leestekens en spaties

Het gebruik van leestekens en spaties verschilt van land tot land, en dus ook van taal tot taal. In het Engels schrijft men een komma voor het aangeven van duizendtallen (bijvoorbeeld: 20,000,000) en een punt voor het aangeven van decimalen (bijvoorbeeld: 30.18). In de meeste andere landen, alsook in het Amerikaans, is dit andersom.

Het € - teken plaatst men in landen als Frankrijk, Spanje, Portugal en Polen achter het bedrag. De Fransen plaatsen voor een aantal leestekens (: ; ? !) altijd een spatie. De Spanjaarden beginnen een vraag altijd met een omgekeerd vraagteken (¿Dónde está mi coche?). Wanneer teksten worden vertaald waarbij er sprake is van lokaliseren, zal de vertaler ook rekening houden met deze verschillen tussen landen en talen.


Lokaliseren van gewoonten en tradities

Bij het lokaliseren van teksten wordt er rekening gehouden met gewoonten en tradities van een bepaald land. Neem bijvoorbeeld “vrijdag de 13e ”. Veel Nederlanders beschouwen deze datum als een ongeluksdag; Dit vanwege de combinatie van vrijdag en het getal dertien. Daarentegen wordt in Griekenland, Spanje en de Latijns-Amerikaanse landen dinsdag de 13e als ongeluksdag beschouwd. In Italië is vrijdag de 17e de ongeluksdag.

Zo zijn er meer gewoonten en tradities die verkeerd vertaald kunnen worden wanneer de tekst één op één wordt vertaald. Dit is een belangrijke, maar grote valkuil in de internationale communicatie. Verkeerd gebruik van gewoonten en tradities kan voor wantrouwen zorgen. Uw doelgroep neemt uw diensten niet langer serieus. Het is van belang voor uw organisatie om dit te voorkomen.


Juridische documenten

Ook het vertalen van juridische documenten, zoals een contract, overeenkomst of notariële akte, valt onder de noemer lokaliseren. Gerechtelijke instellingen en procedures verschillen immers van land tot land. Een juridische term heeft in een andere taal vaak een andere strekking en juist dat vraagt gedegen kennis van het rechtssysteem in het andere land. De vertaling moet altijd worden getoetst aan de lokale wetten en procedures; Juridisch vertalers hebben vaak ook een studie rechten afgerond, maar in hoofdzaak zijn en blijven het vertalers en geen juristen. Het lokaliseren kan dan ook het beste aan een jurist overgelaten worden.


AgroLingua inschakelen voor de lokalisatie van uw teksten

Wilt u ook kwalitatief goede vertalingen waarbij rekening is gehouden met lokalisatie? En bent u overtuigd van de meerwaarde van een vertaalbureau?

Dan bent u bij AgroLingua aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in vertalingen binnen de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Daarnaast houden we rekening met jargon in diverse talen. Benieuwd naar onze vertaaldiensten en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering