Een tweede vertaler: vier ogen zien meer dan twee - AgroLingua

Een tweede vertaler: vier ogen zien meer dan twee

Als je een vertaling laat verzorgen door een professioneel vertaalbureau, mag je ervan uitgaan dat de tekst inhoudelijk correct en taalkundig foutloos wordt aangeleverd. Daarom werken we bij AgroLingua altijd samen met deskundige vertalers met een vlotte pen en een gedegen spelling- en grammaticakennis. Toch is het onvermijdelijk dat ook zij wel eens een steekje laten vallen. Goed vertalen is (gelukkig) mensenwerk en een foutje is snel gemaakt, bijvoorbeeld door vermoeidheid of door een kleine onoplettendheid. Daarom doen we onze vertalingen altijd pas de deur uit als ze van A tot Z zijn nagekeken door een revisor. Hoe gaat dat in zijn werk?


Spellingcontrole: niet altijd waterdicht

De tijd dat spelling en grammatica handmatig moesten worden gecontroleerd, ligt gelukkig achter ons sinds de computer zijn intrede heeft gedaan in de werkomgeving. De meeste tekstverwerkingsprogramma’s beschikken immers over een meertalige controlemodule, die behalve spellingsfouten ook grammaticale missers uit de tekst haalt. Toch is deze controle-tool niet waterdicht, omdat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de context. Kijk maar eens naar dit voorbeeld:

De tijden zijn veranderd

De tijden zijn verandert

De eerste zin is uiteraard correct, de tweede niet. In een andere context is ‘verandert’ echter weer wel de juiste schrijfwijze (bijvoorbeeld in De wereld verandert). Nu worden de controlemodules van programma’s als Microsoft Word steeds geavanceerder en herkennen ze soms ook de context van het woord, maar in de meeste gevallen ziet spellingcontrole dit soort fouten over het hoofd. Daarom is het goed dat de spelling en de grammatica in een vertaling nog eens goed worden gecontroleerd door een revisor . Want vier ogen zien nu eenmaal meer dan twee.


Meer dan proeflezen

Het controleren van spelling, grammatica en stijl noemen we proeflezen, waarvoor de revisor de brontekst eigenlijk niet nodig heeft. Er wordt hierbij immers niet inhoudelijk naar de tekst gekeken. Voor professionele vertaalbureaus is deze snelle check echter bij lange na niet voldoende, omdat er bij een goede redactieronde veel meer komt kijken. Komt de boodschap bijvoorbeeld wel overeen met de oorspronkelijke tekst? Is de vertaling vakinhoudelijk in orde en is de specifieke terminologie correct vertaald? Is er geen belangrijke informatie weggelaten uit de brontekst, bijvoorbeeld omdat de vertaling anders te lang wordt? Om al deze vragen goed te kunnen beantwoorden en de vertaling optimaal te kunnen beoordelen, is het dus van belang dat de revisor ook beschikt over de oorspronkelijke tekst.


Het ‘tweede vertaler’-principe

Zoals we al eerder vermeldden, gaan we bij AgroLingua pas met vertalers in zee als ze aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten ze deskundig zijn op hun vakgebied, moedertaalsprekers zijn van de doeltaal, beschikken over een vlotte pen en altijd zorgvuldig te werk gaan. Professionals die we door anderen gemaakte vertalingen laten controleren, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen en zijn in de meeste gevallen zelf ook vertaler. Daarom spreken we bij AgroLingua liever niet van een redacteur of proeflezer, maar van een ‘tweede vertaler’ of ‘revisor’.


Aan jou de keus

Met dit totaalpakket ben je als klant verzekerd van het beste eindresultaat, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Ook helpen we je graag als je zelf al een tekst hebt geschreven of vertaald, maar deze nog eens goed wil laten controleren of herstructureren door een echte taalprofessional. Voor welke oplossing je ook kiest: bij ons kun je altijd rekenen op een glashelder eindresultaat, verzorgd door schrijvers en vertalers die ter zake kundig zijn en altijd precies de juiste toon aan slaan. Bovendien zorgen we vooraf voor een duidelijke prijsopgave op basis van jouw keuzes, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.


Ontdek zelf de voordelen van AgroLingua

Wilt u meer informatie over de diensten van AgroLingua? Wij staan u graag persoonlijk te woord. Neem gerust contact met ons op! Niet werkzaam in de agrarische sector, maar wel op zoek naar een vertaalbureau? Bij onze zusterorganisatie TempoVertaler vertalen wij ook teksten uit alle andere sectoren.

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering