Beëdigde vertaling, ja of nee?

Beëdigde vertaling, ja of nee?

De inkopers van de inkoopafdeling van uw bedrijf hebben een mooie deal gesloten met de aankoop van een nieuwe machine. Dankzij de aankoop van deze machine verwacht u de komende jaren een mooie groei te verwezenlijken. Tijdens het sluiten van de deal vraagt de verkopende buitenlandse partij om een beëdigde vertaling van de afgegeven bankgarantie...

Sommige teksten van juridische of financiële aard moeten inderdaad beëdigd vertaald worden in verband met de rechtsgeldigheid van de boodschap. Hoe pakt u deze situatie aan?

Een beëdigde vertaling klinkt wellicht als een enorme klus, echter kan een erkend vertaalbureau als AgroLingua u hier eenvoudig mee ondersteunen. In deze blog geven wij graag wat meer informatie over beëdigde vertaling en wanneer deze nodig zijn.


Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling uitgevoerd door een vertaler die op grond van opleiding en ervaring voor een of meerdere taalcombinaties en vertaalrichting(en) door een rechtbank is beëdigd én die is geregistreerd in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV) . De vertaling wordt onverbrekelijk aan het brondocument (origineel) gehecht en voorzien van handtekening en stempel van de beëdigd vertaler, die daarmee verklaart dat de vertaling naar eer en geweten is vertaald en dat deze een getrouwe weergave is van het origineel.

Een beëdigde vertaling is echter geen garantie voor taalkundige kwaliteit. Wenst u gewoon een goede vertaling, dan is het niet nodig om te vragen naar een beëdigde vertaling. Veel uitstekende vertalers zijn niet beëdigd. Wel is het zo dat alle bij een rechtbank geregistreerde vertalers zijn toegelaten op grond van aantoonbare bekwaamheid en opleiding.


Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Beëdigde vertalingen zijn doorgaans vereist bij documenten van officiële instanties, zoals rijbewijzen, akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s, getuigschriften, verklaringen, testamenten, statuten, contracten, bankgaranties en octrooien.


Wanneer moet de beëdigde vertaling gelegaliseerd worden?

Wanneer de beëdigde vertaling bestemd is voor gebruik in het buitenland, dan zal deze meestal moeten worden gelegaliseerd. Dit is een omslachtige procedure die de nodige tijd vergt. De rechtbank zal eerst de handtekening van de vertaler gaan verifiëren en bekrachtigen om deze vervolgens te laten legaliseren door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vervolgens zal het ministerie van Buitenlandse Zaken de bevestiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie legaliseren en uiteindelijk kunt u het geheel laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het betreffende document bestemd is.


Wanneer is een apostille nodig?

Soms kan het zijn dat de handtekening van de vertaler nog moet worden gelegaliseerd. Voor de meeste landen gebeurt dit via een zogenaamde apostille bij de rechtbanken. Voor landen welke niet onder het Apostilleverdrag vallen, is een stempel van de rechtbank en van het ministerie van Buitenlandse Zaken vereist.

Met een apostillestempel versnelt u de legalisatie van een document. Na het plaatsen van een apostillestempel door de rechtbank, zijn er geen verdere legalisaties nodig. U kunt het document dan direct gebruiken in het land van bestemming.


De vertalers van AgroLingua inschakelen voor uw vertalingen

Tot slot is het van belang dat alles correct vertaald wordt. Dan bent u bij AgroLingua aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in vertalingen binnen de landbouw, tuinbouw, veehouderij, food en aanverwante sectoren. Daarnaast houden we rekening met jargon in diverse talen.

Benieuwd naar onze vertaaldiensten en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering