Ontcijfer het vakjargon van de vertaalbranche - AgroLingua

Ontcijfer het jargon voor de vertaalbranche

Als je ambitieuze plannen hebt om internationaal te groeien, kan het samenwerken met een professioneel agrarisch vertaalbureau de perfecte oplossing zijn om al het vertaalwerk uit handen te nemen. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over het aanpassen van je content naar lokale markten. Echter, zodra je zo'n samenwerking aangaat, kan het verwarrend zijn om het ingewikkelde jargon in de vertaalbranche te begrijpen; denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen vertalen en lokaliseren. In deze blog zullen we daarom het taalgebruik in de vertaalbranche toelichten en je voorzien van een handig overzicht, zodat je beter begrijpt wat je vertaalpartner bedoelt. Zo kun je gerichtere vragen stellen en krijg je de dienstverlening die je daadwerkelijk nodig hebt.


TEP

TEP staat voor Translation, Editing en Proofreading, en wordt vaak aangeduid als Full Service in de vertaalbranche. Het is de meest voorkomende dienst die vertaalbureaus aanbieden en omvat het werk van een vertaler, een editor en een proeflezer. De projectmanager zorgt voor de coördinatie van het gehele vertaalproces.

Het vertaalproces dat door een agrarisch vertaalbureau als AgroLingua wordt gehanteerd wordt vaak aangeduid als TEP (Translation, Editing, Proofreading). Voor mensen die niet bekend zijn met het jargon kan het echter verwarrend zijn. Laten we daarom het proces eens nader bekijken.

Translation

Het eerste onderdeel van het TEP-proces is de 'T', wat staat voor 'vertaling'. Tijdens deze stap zal een vertaler de tekst vertalen met behulp van een Computer-Assisted Translation (CAT)-tool en vertaalgeheugen. Indien verstrekt door de klant, kunnen er ook specifieke referentiematerialen worden gebruikt.

Editing

Na de vertaalstap volgt het 'E'-onderdeel van het TEP-proces, namelijk 'Editing'. Tijdens deze stap zal een editor de vertaling controleren en hetzelfde referentiemateriaal gebruiken als de vertaler. Eventuele feedback wordt vastgelegd in een speciaal overzicht, waarbij de vertaler de feedback zal verwerken en goedkeuren om zo van eventuele fouten te leren. Taal is flexibel en er is altijd ruimte voor andere interpretaties, voorkeuren en verbeteringen van de stijl.

Proofreading

De derde en laatste stap van het TEP-proces is de 'P', oftewel 'Proofreading'. Tijdens deze fase zal de proeflezer een laatste controle uitvoeren, inclusief een spellingscontrole en een geautomatiseerde kwaliteitscheck binnen de CAT-tool. Er wordt ook gecontroleerd of de instructies van de klant zijn opgevolgd en de projectmanager zal eventuele onduidelijkheden bespreken met de vertalers. Ten slotte wordt de vertaling aan de klant geleverd.


Vertalen vs Lokalisatie vs Transcreatie

Wanneer je overweegt om je product of dienst in meerdere talen aan te bieden, is het begrijpelijk dat je op zoek gaat naar opties. Het zoeken naar ‘vertalingen’ kan echter verwarrend zijn vanwege de vele termen die je tegenkomt, zoals vertalingen, lokalisatie, transcreatie, machinevertalingen en meer. Maar wat betekenen deze termen eigenlijk?

We zullen ons concentreren op de drie meest voorkomende diensten: vertalen, lokalisatie en transcreatie. Deze diensten kunnen worden gezien als een schaal, waarbij vertalen de basisdienst is en transcreatie de meest geavanceerde dienst is.

Vertalen

Bij agrarisch vertaalbureau AgroLingua realiseren we ons dat vertalen de basis vormt van het vertaalproces. Het is het omzetten van een tekst van de ene taal naar de andere, waarbij we respect hebben voor de conventies van de doeltaal. Bij het vertalen houden we rekening met verschillen in vocabulaire en zinsconstructies om de boodschap van de oorspronkelijke tekst te behouden. Dit is vooral belangrijk bij het vertalen van technische handleidingen of juridische documenten, waar precisie van groot belang is. Onze ervaren vertalers zorgen ervoor dat de vertaling niet alleen correct en nauwkeurig is, maar ook goed leesbaar en begrijpelijk voor de doelgroep.

Lokaliseren

Bij agrarisch vertaalbureau AgroLingua begrijpen we dat lokalisatie meer omvat dan alleen vertalen. Naast het omzetten van tekst van de ene taal naar de andere, wordt er bij lokalisatie ook rekening gehouden met culturele verwachtingen van de doelgroep. Het doel is om de tekst aan te passen aan de specifieke locatie of doelgroep, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de wensen van de klant en hun bedrijfsidentiteit.

Onze ervaren vertalers, die niet alleen de moedertaal spreken maar ook in het betreffende land wonen, begrijpen de lokale tradities en weten welke onderwerpen gevoelig liggen. Dit is met name van belang in marketingteksten, waarbij negatieve connotaties bij bepaalde woorden een grote impact kunnen hebben op de inhoud. Door middel van lokalisatie zorgen wij ervoor dat uw boodschap niet alleen begrepen wordt, maar ook resoneren met de doelgroep, waardoor uw merk zich op een natuurlijke manier kan integreren in de lokale markt.

Transcreatie

Transcreatie biedt vertalers de grootste mate van creatieve vrijheid en is het meest geschikt voor marketinginhoud. Het doel van transcreatie is namelijk om de boodschap van de brontekst op een creatieve en effectieve manier aan te passen aan de culturele verwachtingen en taalgebruik van de doelgroep.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er creatieve verhalen, (woord)grapjes, merk- en productnamen, slogans of scripts voor video's worden bedacht die aansluiten bij de doelgroep en de lokale markt. Een goed voorbeeld hiervan zijn videogames, waarin de interactie tussen personages natuurlijk en herkenbaar moet aanvoelen om consumenten een band met het spel te laten voelen.


Post-editing en MT

Bij AgroLingua zijn we ons bewust van de groeiende populariteit van machinevertalingen. Google Translate bijvoorbeeld verwerkt dagelijks miljarden woorden. Het is dan ook verleidelijk om met een paar muisklikken een vertaling te genereren. Maar we zijn ons ook bewust van de potentiële fouten die machinevertalingen kunnen veroorzaken. Vooral bij bedrijfsdocumenten, medische teksten of juridische documenten is precisie van cruciaal belang en is een foutloze vertaling van groot belang.

Hoewel machines ons nog niet volledig kunnen vervangen, bieden machinevertalingen veel potentie als het gaat om het besparen van tijd en kosten. De vertaalbranche biedt daarom een oplossing: post-editing. Bij deze dienst reviseert een professionele vertaler de machinevertaling op basis van de betekenis, stijl en het doel van de brontekst. Vervolgens controleert een proeflezer of de vertaling natuurlijk leest en aan alle eisen voldoet. Tot slot wordt de vertaling gecontroleerd door een projectbeheerder.

Dit proces lijkt op TEP (Translation, Editing, en Proofreading), maar met de hulp van de nieuwste vertaaltechnologieën. Zo combineren we het beste van beide werelden om onze klanten hoogwaardige vertalingen te bieden.


CAT-tools

Lang voordat machinevertalingen opkwamen, werd de vertaalbranche al ondersteund door technologie. Al geruime tijd maken vertalers gebruik van tools en software om hun werk te vergemakkelijken. Een belangrijke ontwikkeling was de introductie van CAT-tools, wat staat voor Computer-Assisted Translation. Deze tekstverwerkingsprogramma's bieden een breed scala aan functionaliteiten om het vertaalproces te ondersteunen.

  • Deze software biedt de mogelijkheid om verschillende bestandsindelingen te verwerken, variërend van software strings tot InDesign-bestanden, en extraheren van de tekst. Vervolgens wordt de tekst opgedeeld in segmenten, zoals zinnen of regels, en weergegeven in twee kolommen: de brontekst aan de linkerkant en lege segmenten aan de rechterkant voor de vertalingen. Hiermee kunnen vertalers aan de slag. Na de vertaling kan de software de tekst terug exporteren naar de oorspronkelijke bestandsindeling. Dit vergemakkelijkt het vertaalproces en zorgt voor een snelle en efficiënte vertaling van verschillende soorten documenten.
  • CAT-tools bieden nog een tweede voordeel: slimme functies die niet alleen spelfouten, maar ook inconsistenties en fouten in taalconventies kunnen opsporen, zoals datums en cijfernotaties. Dit is met name handig voor projectbeheerders die de laatste controles uitvoeren.
  • CAT-tools hebben nog een ander voordeel: ze bieden de mogelijkheid om vertalingen op te slaan in een vertaalgeheugen, zoals in de volgende paragraaf zal worden besproken. Dit vertaalgeheugen kan op basis van eerdere vertalingen suggesties geven. Als een vertaler bijvoorbeeld een zin al eerder heeft vertaald, zal de CAT-tool automatisch deze vertaling voorstellen wanneer deze zin (of een vergelijkbare zin) opnieuw voorkomt. Dit bespaart tijd en bevordert de consistentie van de vertalingen, wat het eindresultaat ten goede komt.


Vertaalgeheugens en ‘gewogen’ woorden

Zoals eerder genoemd, kunnen vertaalgeheugens vertalingen opslaan voor later gebruik, waardoor de werklast van vertalers wordt verminderd. Als een tekst eerder is vertaald, maar de klant maakt een paar kleine aanpassingen en stuurt de tekst opnieuw op, zal het vertaalgeheugen de meeste tekst herkennen. Hoewel elke zin misschien niet exact hetzelfde is, komt deze wel erg dicht in de buurt. Dit is waar "match rates" van pas komen.

Een match rate is het percentage waarmee de tekst overeenkomt met het vertaalgeheugen. Als bijvoorbeeld slechts twee woorden in een zin zijn veranderd, is de match rate 90%. Een segment met een hoog percentage kost de vertaler minder tijd en zou de klant dus ook minder geld moeten kosten. Om dit te bereiken, wordt een match grid gebruikt. Hiermee kan worden besloten hoeveel van ons standaard woordtarief er wordt gerekend voor woorden met een match van 50%, 75%, 85%, 95%, enzovoort. Met behulp van deze grid kan het "gewogen" aantal woorden worden berekend waarop de factuur wordt gebaseerd. Waarom zou de klant immers de volle prijs moeten betalen voor een vertaling waarvoor al eerder is betaald?


Woordenlijsten

Elke branche (of zelfs bedrijf) hanteert zijn eigen vaktaal, waarbij woorden verschillende betekenissen kunnen hebben afhankelijk van de context. Dit maakt het bij vertalingen belangrijk om rekening te houden met de vakterminologie, omdat woorden zonder context gemakkelijk verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Zelfs vertalers die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied kunnen nog steeds misinterpretaties maken. Om deze reden kan het opzetten van een woordenlijst nuttig zijn.

Een woordenlijst kan simpel zijn en bestaan uit een lijst van veelvoorkomende woorden en hun gangbare vertalingen. Echter, het samenstellen van een nauwkeurige woordenlijst kan lastig zijn, vooral als je niet bekend bent met de doeltaal. Het is daarom aan te raden om een gespecialiseerd vertaalbureau zoals AgroLingua te raadplegen om je te helpen bij het opstellen van een woordenlijst. Nadat de woordenlijst is opgesteld, kun je deze goedkeuren of afstemmen met internationale partners. Vervolgens integreren wij de woordenlijst in onze CAT-tools voor toekomstige projecten, zodat het jargon binnen jouw branche goed vertegenwoordigd is en vertalingen nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd.


De vertalers van AgroLingua inschakelen voor uw vertalingen

Wilt u tijd en mogelijke consequenties uit de weg gaan? Schakel dan de (ver)taalspecialisten van een erkend vertaalbureau in.

Een erkend vertaalbureau als AgroLingua neemt het vertalen van teksten binnen de agro- en foodsector uiterst serieus. Wij werken uitsluitend met native speakers die uw vaktaal spreken, of het nu gaat om vertalingen voor de voedingsmiddelenindustrie, pluimveehouderij of landbouw.

Benieuwd naar onze vertaaldiensten en wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering